• Nieuwsbrief
  Blijf op de hoogte in Sparrenburg! Meld je NU aan voor de NIEUWSBRIEF.
  Lees verder
 • Zandverstuiving met heide
  Aan de rand van Sparrenburg
  Lees verder
 • Gezellig dorpcentrum van Rosmalen
  Voldoende voorzieningen en gezellige terrasjes
 • Wiel
  Wiel door Armando, ingang Rosmalen en begin Sparrenburg
 • Station Rosmalen
  Op loopafstand van Sparrenburg: goede verbindingen
 • Perron 3
  Cultureel centrum Perron 3 dicht bij onze wijk: activiteiten, verenigingen en. ook Bibliotheek
  Lees verder
Nieuws
 • Herinrichten openbare ruimte Sparrenburg

  De gemeente ’s-Hertogenbosch richt een deel van de openbare ruimte van de wijk Sparrenburg opnieuw in. De inrichting na 40 jaar is fase uitgevoerd in overleg met de wijkraad. In de voorbereidingsfase is er intensief overleg met bewoners van de straten. Lees het resultaat in  de resultaten van een enquête.

  10.02.20 Lees verder
 • Leerlingen EC 't Sparrenbos winnen inspiratie award op beneluxfinale FIRST LEGO

  De Sparrenbots, het team van EC ‘t Sparrenbos dat meedeed aan de FIRST LEGO League, was op 14 december jl. regiokampioen geworden. Daarom mochten zij op zaterdag 25 januari meedoen aan de Beneluxfinale. Daar wonnen zij de Inspiratie Award. Aan deze wedstrijd deden 53 kampioensteams uit Nederland, België en Luxemburg mee, uit het primair en voortgezet onderwijs. De jury vond De Sparrenbots een jong en erg enthousiast team dat elkaar veel complimenten gaf. Zij hebben veel en goed samengewerkt met elkaar, met andere teams en met experts. De jury vond hen daarom een voorbeeld voor anderen.

  24.01.20 Lees verder
 • Help ook mee met de strijd tegen de eikenprocessierups

  Afgelopen zomer heeft ook onze wijk Sparrenburg last gehad van de eikenprocessierupsen!  Samen met de gemeente Den Bosch gaan we ons inzetten om deze plaagdieren te bestrijden. Vraag een bouwpakket aan voor een nestkastje en hang deze in uw tuin

  15.01.20 Lees verder
 • Uitnodiging 14 maart 2020 help bij Natuurherstel Zandverstuiving

  Zaterdag 14 maart 2020 wordt er een werkdag voor natuurherstel op de ROSMALENSE ZANDVERSTUIVING georganiseerd. De organisatie is in handen van Landschapsbeheer IVN, samen met de Commissie Groen van Wijkraad Sparrenburg. Help mee bij het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en heide vrij van struiken maken.

  -  

  29.12.19 Lees verder
 • Bijeenkomst wijkvisie Sparrenburg2030

  Eind november was er een bijeenkomst waarbij bewoners uit de wijk op een creatieve en speelse manier aan de slag gingen met het uitwerken van de thema’s in concrete voorstellen. Deze sessie was bedoeld om zoveel mogelijk aanknopingspunten te kennen voor de wijkvisie. Bomen en groenplan, duurzaamheid en energie, buurtzorg, bereikbaarheid en dergelijke komen aan de orde.
  Doel van een wijvisie is een gezamlijke uitgangspunten waarin de buurt zich kan herkennen.

  04.12.19 Lees verder
Nieuwsarchief
Bijeenkomst wijkvisie Sparrenburg2030

Bijeenkomst wijkvisie Sparrenburg2030

 Eind november 2019 was een bijeenkomst waarbij bewoners uit de wijk op een creatieve en speelse manier aan de slag gingen met het uitwerken van de thema’s in concrete voorstellen. Deze sessie was bedoeld om zoveel mogelijk aanknopingspunten te kennen voor de wijkvisie. Bomen en groenplan, duurzaamheid en energie, buurtzorg, bereikbaarheid en dergelijke komen aan de orde.

Het doel is een wijkvisie, een gezamenlijke koers waarin de buurt zich kan herkennen, met daarbinnen nog verschillende scenario’s of varianten voor de komende jaren.

 

Wijk Sparrenburg

Onze wijk is gebouwd met behoud van meerdere beeldbepalende contouren zoals diverse bomenlanen maar ook enkel oorspronkelijke hoevens en wegenstructuur. Bij de opzet van ons wijkplan is ook rekening gehouden met het oorspronkelijke groen in de wijk, onder andere de bomenlanen, Heijmansveldje en weides langs de Oude Baan.

De keuze heeft consequenties voor ons als bewoners en hoe we ermee omgaan. De meningen hierover lopen soms uiteen.

 

Proces

De eerste bijeenkomst was op 10 januari 2019 in Perron 3, alle bewoners van Sparrenburg hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De keuze is gemaakt voor een zorgvuldig proces waarbij zoveel mogelijk bewoners uit alle Hoevens betrokken zijn. In mei/juni hebben in alle Hoevens interviews bij bewoners thuis plaats gevonden.

Deze interview gaven 26 thema’s aan.

In oktober 2019 zijn de meeste thema’s in een enquête teruggekomen. De digitale enquête is gezonden naar alle ontvangers van de nieuwsbrief. De response was groot en dit gaf opnieuw een inzicht in de belangrijkste onderwerpen voor onze wijk.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van 27 november zijn bij meerdere onderwerpen plannen gemaakt om mogelijk tot concretisering te komen. Enkele voorbeelden: zijn meer deelauto’s een oplossing? Kan een ontmoetingsplaats meer saamhorigheid betekenen? Kunnen bezorgdiensten worden samengevoegd? Hoe kan de sociale cohesie verbeteren?

 

Welkom

Welkom bij Wijkraad Sparrenburg. Onze website bevat nieuws en informatie voor bewoners van onze wijk.

Sparrenburg is een groene woonwijk met veel bos in de buurt en goede voorzieningen op loop- en fietsafstand, dicht bij ontsluitingswegen en openbaar vervoer.

Wijkraad Activiteiten
Blijf op de hoogte en volg ons! 

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en wij houden u graag op de hoogte!