Aanplant Levensbomenbos Sparrenburg 3 november 11.00 uur

Zaterdag 27 oktober 2018

Goed nieuws. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch is de Stichting Levensbomenbosch geslaagd om het project levensbomenbos te Rosmalen af te ronden met de aanplant van een levensbomenlint. Deze boomstructuur gaat een verbinding vormen tussen de wijk Sparrenburg en het levensbomenbos.

Het  accentueert daarmee als een groen lint het bestaande voetpad. Het vormt straks een parelsnoer van verschillende boomsoorten van de wijk naar het levensbomenbos. Deze vierde en tevens laatste plantdag zal op 3 november a.s. plaatsvinden. 

Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van de wijkraad om het gebied open te houden. Op 17 maart jl. hadden we alweer 35 aanmeldingen. Uitbreiding van het bos met een bomenlint, in de strook langs het pad, was voor ons nog de enige optie om de inschrijvers tegemoet te komen.
Hoewel de meeste bomen in het bos zijn aangeslagen hebben we toch te maken met uitval. Deze 12 bomen zullen ook op 3 november a.s. door de planters worden vervangen.

Verder gaan 40 kinderen van de scouting St. Tarcisius uit Rosmalen meer dan 1200 vruchtdragende struiken aanplanten om de biodiversiteit in het gebied te versterken (zie oranje vlekken kaartje). Deze activiteit kan worden gezien als een vertraagde Boomfeestdag die in maart van dit jaar helaas niet heeft kunnen plaatsvinden. Wij verwachten de gasten rond 11.00 uur. Het exacte programma ligt nog niet vast.

Daarna kan het planten beginnen, met na afloop een warme kop koffie of thee en limonade voor de kinderen. Deze dag komt mede tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De Stichting Levensbomenbosch zal het bomenlint en het bos nog vier jaar beheren en onderhouden en daarna overdragen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Reacties