Bericht van de wijkraad Sparrenburg mbt COVID-2019

Maandag 23 maart 2020

Ongetwijfeld houdt u net als de Wijkraad Sparrenburg de berichtgeving m.b.t. COVID-19 in de gaten. In de laatste berichtgeving vanuit de Nederlandse overheid is duidelijk geworden dat we de komende tijd nog last zullen blijven hebben van dit virus, totdat er voldoende mensen immuun zijn geraakt.

In de tussentijd roept de regering, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de wijkraad Sparrenburg op tot beperkende maatregelen en de zorg voor de naasten. Op dit moment zitten meerdere gezinnen in onze wijk in quarantaine, zij worden ondersteund door omliggende gezinnen. Bent u óf kent u iemand of een gezin dat deze ondersteuning niet heeft? Geef dit dan door aan de wijkraad, zodat we deze mensen kunnen laten ondersteunen.

Staat u zelf open om deze zorg in je omgeving te bieden? Geef uw naam, straat, huisnummer en telefoonnummer dan door via info@sparrenburg.nl
De wijkraad is geen wondermiddel, maar probeert waar mogelijk sociale cohesie te stimuleren om eenzaamheid te voorkomen en er voor elkaar te zijn.
“Let een beetje op elkaar”
Het bestuur wijkraad Sparrenburg

 

Reacties