Bremhoeven vitalisatie informatieavond

Zaterdag 05 mei 2018

Sparrenburg is een wijk van 40 jaar, onderhoud aan wegen, riolering ed is soms nodig.. De afgelopen jaren zijn diverse Hoevens gevitaliseerd, riolering opgeknapt, storende bomen en boomwortels verwijderd en opnieuw bestraat met optimaal aantal parkeerplaatsen

Eind 2018 of begin 2019 wordt de Bremhoeven gevitaliseerd. De aanpak begint altijd met overleg met bewoners, waar ervaren zij knelpunten? En kunnen deze worden opgelost. Hoe de vitalisatie doorvoeren?  bewoners moeten zo ook thuis blijven voelen  na het oplossen van de knelpunten.

De informatieavond van bewoners Bremhoeven is druk bezocht, veel bewoners namen actief deel. en brachten ideeën naar voren.

Hieronder de link naar het plan voor de vitalisatie van Bremhoeven.

Reacties