Burgerberaad woonzorgvisie van start in Den Bosch

Dinsdag 26 september 2023

Het Bossche college heeft gekozen voor een burgerraad om een woonzorgvisie te ontwikkelen. Het burgerberaad, als onderdeel van het bredere participatieproces voor de woonzorgvisie, is nieuw voor onze gemeente. Het college is ervan overtuigd dat dit proces met inbreng van onze eigen inwoners tot betere en breder gedragen resultaten zal leiden. 

Niet alleen inhoudelijk maar ook als het gaat om een grotere betrokkenheid bij dit onderwerp. Een zorgzame samenleving is ten slotte van ons allemaal. We moeten het samen doen. Daarom is dit het moment om een eerste burgerberaad in onze gemeente te houden over de woonzorgvisie.

De voorbije periode hebben we u geïnformeerd over het eerste Bossche burgerberaad om tot een woonzorgvisie te komen. Bewoners konden zich aanmelden voor informatieavondenij de informatieavonden in augustus en september en/of hebben nadien nog informatie met ons uitgewisseld over het proces en de rol die u daarbij wenst te vervullen. Deze waardevolle reacties versterken het proces van het burgerberaad en hebben wij verwerkt in het plan van aanpak.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het plan van aanpak vastgesteld in de collegevergadering en de gemeenteraad is hier inmiddels over geïnformeerd. Bijgaand het plan van aanpak door de gemeente opgesteld

Het is mogelijk om ook uw kennis, ervaring of inzichten te delen met het nog te vormen burgerberaad
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot
Projectteam Burgerberaad Woonzorgvisie.   email:  burgerberaad@s-hertogenbosch.nl

Input van wijk Sparrenburg
Door een werkgoep van bewoners uit Wijk Sparrenburg is een vorstel gedaan om de ruimte die ontstaat na vertrek van het Rodenborchcollege in te vullen met onder meer 55 plus woningen. zie ook de VIDEO wat na vertrek Rodenborch

Reacties