Herstart communicatie bewoners Eikakkerhoeven

Donderdag 21 januari 2021

                                                        

In Sparrenburg zijn al meerdere straten gevitaliseerd, bestrating aangepast, parkeerplekken heringericht en deels nieuwe straatverlichting.
De Eikakkerhoeven staat op de planning om te vitaliseren. Bewoners hebben verschillende ideeën over hoe de Eikakkerhoeven eruit komt te zien na de vitalisatie.
Door de gemeente is  Zeewaardig Service Design ingeschakeld om een gezamenlijk plan te komen De eerste interviews en de analyse van de eerste interviews door buro Zeewaardig zijn achter de rug.

Zeewaardig is aan de slag gegaan met een passend procesvoorstel voor het vervolg.
De uitgangspunten voor het proces staan al in de samenvatting genoemd.
Het voorstel is een uitwerking daarop waarin ze dieper ingaan op de rolverdeling, de verantwoordelijkheden en de processtappen.

Op 20 januari 2021 stemt buro Zeewaardig  het voorstel af met de deelnemers uit Eikakkerhoeven van de interviews en  met een paar extra bewoners van Eikakkerhoeven .
Vervolgens zoekt het buro een overeenstemming met de wijkraad en de gemeente.

Wij als bestuur wijkraad Sparrenburg houden u wijkbewoners verder op de hoogte van het proces over de voortgang naar het uiteindelijke eindresultaat hercommunicatie 

Reacties