Luier recycling in onze wijk

Dinsdag 21 februari 2023

Kanteel heeft in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch het initiatief genomen om gebruikte luiers te gaan inzamelen voor recycling. Zo kunnen we een handje helpen de hoeveelheid restafval te verminderen. Het project zal vermoedelijk na de zomer van start gaan.

Waarom doen we dit?
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal maken zo’n 10% uit van het restafval. Ze zijn echter goed te recyclen tot herbruikbaar plastic en bio-energie. Door inwoners de mogelijkheid te bieden de luiers apart in te leveren, zal dit resulteren in meer ruimte in de restafvalcontainer.
Na een proefperiode bij kinderdagverblijven in de wijk Maaspoort en op de milieustations bleek dat veel mensen gebruik willen maken van de luiercontainers. Daarom is besloten de luierinzameling uit te breiden en start Kanteel ook bij EC ’t Sparrenbos een inzamelpunt.
Hoe werkt het?
De Afvalstoffendienst van de gemeente zal een aparte container voor luiers bij het kinderdagverblijf van EC ‘t Sparrenbos plaatsen. Ouders van het kinderdagverblijf en inwoners van de wijk kunnen hier hun luier- en incontinentie afval ingooien, in speciale zakken. Zowel de container als de luierzakken zijn gratis.
Praktische informatie:
De Afvalstoffendienst zal de wijk hierover nog voorlichten via een campagne.

  • Na de zomer zal een herkenbare en voor ieder toegankelijke container worden geplaatst bij de andere containers in de hoek van het kleuterplein.
  • De container mag alleen worden gebruikt voor luier- en incontinentiemateriaal, billendoekjes en luierzakken.
  • De Afvalstoffendienst leegt de container 1 of 2 keer per week, afhankelijk van hoe snel deze vol raakt.
  • Het kinderdagverblijf zet de container op ophaaldagen aan de parkeerplaats naast het  kleuterplein.

Zo kunnen we met onze wijk weer een stap doen richting een duurzame toekomst!

Reacties