Nieuwe speeltoestellen op Heijmansveldje

Maandag 01 mei 2023

Centraal in de wijk ligt het Heijmansveldje. Een speelplek voor jongeren en een ontmoetingsplek van jong tot ouder. Omstreeks augustus september 2023 worden oude speeltoestellen verwijderd en nieuwe toestellen geplaatst. Een fijne afwisseling om te gebruiken. Het veld wordt nog aantrekkelijker

De gemeente heeft de bewoners van de directe omgeving uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Via de facebookpagina
van de wijk zijn ook ander bewoners opgeroepen voor deze informatie mogelijkheid..
De heer H. de Hoog, wijkregisseur van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Gaf de uitleg en heeft bovendien  wensen van aanwezige bewoners meegenomen om verder te bespreken binnen de gemeente.
Op het veld is een jongeren hangplek. Helaas leid deze overdekte zit plek regelmatig tot klachten.

Door bewoners werden nadrukkelijk zorgen uitgesproken over de overlast veroorzakende jongeren welke op de late tijdstippen (’s-Nachts) verblijven in de JOP. En dan ook vernielingen aanrichten op het speelterrein.

De gemeente gaat in overleg met Jeugd-Boa, politie en jongerenwerker welke mogelijkheden er zijn.

Gemeente bekijk ook of er mogelijkheden zijn om het lastiger te maken voor scooters. Regelmatig vinden er vernielingen plaats aan het kunstgrasveldje.

Verzoek om een ballenvanger te plaatsen achter het doel, meest gelegen op het speelterrein. Zeker omdat daar een speeltoestel is geprojecteerd.
Gemeente gaat dit verzoek bekijken en zal hier op terug komen.
Er was onduidelijkheid m.b.t. de doeltjes op het kunstgrasveld.
Deze doelen blijven staan, de basketbal palen worden achter de doelen geplaatst met de bucket over het doel.
Banken; er komen 3 jongeren banken bij en de huidige banken blijven staan en worden opgeknapt.
Skate-elementen; deze zijn nog in prima staat en blijven dan vooralsnog staan.
Tafeltennistafel; deze blijft en zal opgeknapt worden.
Asfalt vervangen; dit zit voorlopig niet in de planning (is 2 jaar geleden vervangen).
Verzoek voor een kabelbaan (tokkelbaan); de ruimte hiervoor is beperkt en er is dus voor gekozen om andere open toestellen te gebruiken.
Terug plaatsen van een speeltrein; het thema is altijd leuk geweest. We hebben ook zeker gekeken om dit thema te kunnen handhaven. Echter de beschikbare trein is te gesloten en daardoor het risico op vernielen te groot. Het treintoestel is al eens vervangen en tot 2x vernield, vandaar dat we uiteindelijk hebben gekozen voor een open speeltoestel voor de jongste kinderen.

Algemene conclusie;
Men was tevreden over het plan c.q. de speeltoestellen. Opdracht zal verstrekt gaan worden, levertijd zal vanaf augustus zijn.
Openstaande punten worden nog beoordeeld maar dit heeft geen consequenties voor de speeltoestellen.
Een zinvolle bijeenkomst en we zien uit naar de nieuwe fijne toestellen.
Bijgaand een schets van de voorstellen.

 

Reacties