Bijeenkomst Sparrenburgbos 8 september 2022 Perron 3 VERVALT

Zaterdag 27 augustus 2022

Er is in het verleden al veel te doen geweest met het Sparrenburgbos. Het bos is in de loop der jaren in verschillende handen overgegaan. De gemeente heeft het bos nooit willen kopen. Merwestreek bv is de eerste eigenaar die met de bewoners van de wijk de dialoog wil aangaan om te kijken hoe het bos tot in lengte van jaren beschikbaar kan blijven voor de wijk, in ruil voor een woningbouwontwikkeling in het gebied. Op deze website Sparrenburg standpunten van de eigenaar/ontwikkelaar en van de bewonersgroep. 

Op 14 en 15 juni 2022 heeft Zeewaardig in samenwerking met Merwestreek bv en Scope projectontwikkeling bv een tweetal bewonersateliers georganiseerd. Zoals tijdens deze bijeenkomsten is afgesproken, zouden zij begin september met de input uit deze bewonersbijeenkomsten de eerste ideeën voor het gebied presenteren.
U heeft recent een nieuwsbrief van Merwestreek in uw brievenbus ontvangen, waarin ook de laatste stand van zaken is weergegeven. 

Op onze website Sparrenburg.nl :

Infomtaie van de Eigenaar: de plannen, verslag van de bijeenkomst KLIK HIER

Informatie van de initiatiefgroep: brief aan de eigenaar, reactie van de eigenaar KLIK HIER

 

Reacties