Vliegenoverlast in delen van Sparrenburg

Woensdag 25 april 2018

De laatste jaren wordt er in de zomer vliegenoverlast gemeld in delen van de wijk Sparrenburg. Tot nu toe is de oorzaak niet te achterhalen. Vorig jaar heeft de gemeente een nieuw onderzoek uit laten voeren

 

naar de mogelijke oorzaak en te nemen maatregelen om vliegenoverlast tegen te gaan. Graag willen wij u kort informeren over het onderzoek, de aanbevelingen uit het rapport en de stappen die de gemeente daarin neemt en nog gaat nemen. KAD-onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit Wageningen vorig jaar een onderzoek uitgevoerd in de periode van vliegenoverlast. Locaties met mogelijke bronnen zijn bezocht, monsters zijn genomen en in het KAD-laboratorium geanalyseerd. Hoewel het KAD met het onderzoek geen oorzaak van de vliegenoverlast heeft kunnen vaststellen, geeft het KAD-rapport wel duidelijke aanbevelingen om de vliegenoverlast te beperken en te bestrijden. Verschillende locaties zijn uitgesloten als bronlocatie (een plek waar vliegen zich mogelijk overmatig ontwikkelen) en enkele locaties blijven daarvoor in beeld. In het onderzoek is verder ingezoomd op de mogelijke bronlocaties die er mogelijk toedoen met aanbevelingen om ontwikkeling van vliegen te beperken. Wat doet de gemeente? Op dit moment zijn de weersomstandigheden zodanig dat zich weer vliegen kunnen gaan ontwikkelen. Met name de locaties die niet door het KAD zijn uitgesloten als bronlocatie, worden door de gemeente en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) frequent bezocht en gemonitord.

Op 25 april is in het Brabants Dagblad een artikel verschenen.

Klik op de link van dit artikel voor de brief van de gemeente

 

Reacties