Voorkeur Eikakkerhoeven voor nieuwbouw EC 't Sparrenbos

Zaterdag 16 december 2023

Op 18 december 2023 heeft de gemeente samen met EC ’t Sparrenbos en Signum (schoolbestuur) een persbericht rondgestuurd over de nieuwbouw van het kindcentrum in de wijk. Hierin komt een voorkeur naar voren voor nieuwbouw van EC ’t Sparrenbos op locatie Eikakkerhoeven. 

 Ze willen daarbij stimuleren dat ook bij de nieuwbouw zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school blijven komen.
Er is nog niet bekeken wat een eventuele toekomstige invulling zou kunnen worden voor locatie Maaslandhoeven.
Vanuit de wijk zijn wij betrokken via de Werkgroep Kindvriendelijk Sparrenburg en blijven we het proces op de voet volgen. Elke eerste woensdag van de maand om 20.15u komen wij bijeen in het onderbouwgebouw. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.
Jeroen Kors (voorzitter Werkgroep kindvriendelijk Sparrenburg)
kindvriendelijk@sparrenburg.nl

Zie bijgaand persbericht

Reacties