PROVaardig

 

Ook dit schooljaar is er weer een editie van PROVaardig. Dit jaar is de groep kinderen uitgebreid met groep 6 waardoor er nu ruim 121 kinderen deelnemen.

    

Tevens is het aantal edities van PROVaardig vergroot naar 5 vrijdagochtenden. De meest gestelde vraag is nu al:
"Wanneer is het PROVaardig-dag?

PROVaardig is een uniek initiatief, ontstaan vanuit Sparrenburg Onderneemt. Onze stelling: “Leren doe je het snelst, als je iets leuk vindt!”

Kinderen hebben inmiddels aangeven waar hun interesses liggen en wat ze leuk vonden om meer over te weten te komen. Om de kinderen een reëel beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij het door hun gekozen onderwerp, willen we de hulp in roepen van een leger aan professionals, die uitleg komen geven over hun vak, meehelpen met opdrachten die de kinderen willen uitvoeren. Ook kan het voor komen dat we met de kinderen op excursie gaan, om de opgedane kennis in de praktijk te zien.

Het is ons doel om kinderen door te laten doen wat ze echt leuk vinden, te laten leren wat daar allemaal bij komt kijken. Dit kan worden gezien als een soort van voortraject studiekeuze, of verder verdiepen in een hobby.

Sparrenburg Onderneemt is een initiatief uit de wijk Sparrenburg, wat ook gelijk het unieke karakter aan PROVaardig geeft.
De doelstelling is om met ouders van kinderen, bewoners uit de wijk, vrienden/kennissen/relaties (uit de wijk of verder weg) hier zo goed als mogelijk gestalte aan te geven. Het zou fantastisch zijn als u zou willen meehelpen of als u iemand kent die hier een bijdrage aan wil leveren.

Wilt u meehelpen? Meldt u zich dan aan en vul uw gegevens in, uw professie, of een onderwerp waar uzelf of iemand anders voor kunt enthousiasmeren. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om de kinderen uit groep 6 - 8 iets mee te geven over uiteenlopende onderwerpen. Meestal in kleine groepjes van minimaal 5 leerlingen.

Meehelpen kan bestaan uit een uurtje vertellen over een onderwerp, mee gaan op excursie, ondersteuning bieden bij uitvoeren van opdrachten. Ziet u één van onderwerpen helemaal zitten en vindt u het leuk om alle vijf de ochtenden of één vrijdagochtend mee te helpen, laat het ons dan zo snel als mogelijk weten.

PROVaardig zal plaatsvinden op 4 vrijdagochtenden in 2016: 29 januari, 4 maart, 8 april  en 20 mei van 08.30-12.30 uur. De laatste vrijdagochtend, 1 juli 2016, zijn de eindpresentaties, ook dan kunnen we hulp gebruiken.

Hiernaast de onderwerpen waar kinderen in losse groepjes of overlappend met elkaar uit gekozen hebben. Ziet u iets wat op uw lijf is geschreven, of kent u iemand die over een onderwerp alles weet en die het leuk vindt om hierover komen te vertellen, laat het ons dan zo snel als mogelijk weten.

Zou u willen meehelpen? Meldt u dan snel aan!
Weet u iemand die zou willen helpen, laat het ons weten, dan nemen we zo snel als mogelijk contact met ze op. U kunt ook onze gegevens doorgeven!
Elke hulp is geweldig, waar wij u bijzonder dankbaar voor zijn!

Met vriendelijke groet,

PROVaardig

so@sparrenburg.nl

06-52115201 Edsard Kok & Paula Samsom