editie2

Zoals ook na de eerste editie bleef het meest gehoord: "Konden we dit maar elke week doen!"

Vrijdag 29 mei vond de tweede editie plaats van het project PROVaardig, het unieke project voor de kinderen van basisschool EC 't Sparrenbos in samenwerking met Sparrenburg Onderneemt, wijkbewoners uit Sparrenburg, EC 't Sparrenbos, de wijkraad, gemeente 's-Hertogenbosch en vele professionals en organisaties!

Alle 95 kinderen hadden er weer zin in. Projectgroepen gingen naar: een advocaat; FC Den Bosch; Ziekenhuis; Dierentrainen; Number One, TV studio van TV073, Perron3, Autospecialist Rosmalen en nog veel meer kleinere en grotere groepjes die in en om de school bezig waren.

Zoals ook na de eerste editie bleef het meest gehoord: "Konden we dit maar elke week doen!"

Op naar de laatste editie op 3 juli waar de kinderen presentaties zullen geven over hun onderwerp, optredens zijn en waarbij vanaf 11.30 ook alle ouders, grootouders en vrienden van harte welkom zijn!

Vanuit PROVaardig willen we onze bijzondere dank uitspreken naar alle vrijwilligers, bedrijven en organisaties die deze versie tot een succes hebben gemaakt!

Paula Samsom & Edsard Kok