Eikakkerhoeven vitalisatie

Het proces voor de vitalisering van de Eikakkerhoeven gaat van start. Bureau Zeewaardig heeft de afgelopen tijd onder andere gewerkt aan het ontwerpen van een participatietraject. Hiermee geven we bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de opknapbeurt van de straat. Samen bedenken we hoe de verlichting, het groen, de verhardingen en het bastion er weer even tegen aan kunnen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het project.

Een nieuwe start
In 2018 is er door de gemeente een vitaliseringsplan gemaakt. Dit plan kon niet uitgevoerd worden door bezwaren tegen de kapvergunningen. Met de groencommissie van Wijkraad Sparrenburg werd afgesproken eerst aan de slag te gaan met de wijkvisie. We starten nu opnieuw en hebben bureau Zeewaardig gevraagd dit proces te begeleiden. Zij hebben ook het proces begeleid om tot de gezamenlijke wijkvisie te komen.    


Doel
Het doel is om te komen tot een ontwerp van de opknapbeurt dat zowel recht doet aan de uitgangspunten van de gemeente, als aan de wensen van de bewoners. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de Eikakkerhoeven er weer tegen aan kan.


Proces
De gemeente en bureau Zeewaardig zijn het proces gestart met een online bijeenkomst voor de bewoners in de Eikakkerhoeven. Het doel en de uitgangspunten van de vitalisering, het proces en de rolverdeling zijn toen aan bod gekomen. Wilt u de presentatie nog eens teruglezen, klik dan hier

Vervolgens gaan de vier werkgroepen aan de slag. Zij onderzoeken en halen informatie, wensen en ideeën op. In de ontwerpbijeenkomsten vormen ze concrete voorstellen voor de opknapbeurt. Hiermee gaan de werkgroepen terug de wijk in. Meningen van omwonenden worden gepeild. Daarna nemen de werkgroepen in samenspraak met de gemeente een besluit. Tot slot wordt het uiteindelijke plan gepresenteerd aan de wijk. Ook kijken we terug op het proces en gaan we na wat goed ging en beter kon. Wil u meer lezen over het proces en de rolverdeling, klik dan hier

Hoe denkt de straat mee?
Denken over de opknapbeurt, dat doen we samen! Bewoners kunnen op twee manieren bijdragen aan hun omgeving.

  • De Eikakkerhoeven delen we op in vier gebieden. Elk gebied vormt één werkgroep. De werkgroepen gaan samen met de gemeente aan de slag in een procesontwerp. Ze halen wensen en ideeën op van omwonenden en wijkcommissies. En ze onderzoeken met behulp van experts de huidige situatie. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de bomen en materialen in de straat. Gebaseerd op de onderzoeksresultaten vormen ze concrete voorstellen voor de opknapbeurt. Meer informatie over de werkgroepen vindt u hier
  • De bewoners die niet in een werkgroep zitten krijgen op meerdere momenten de mogelijkheid om de werkgroepen te voeden met hun kennis, ervaringen en ideeën. De werkgroepen halen input uit de wijk op en gaan daarmee aan de slag. Bureau Zeewaardig en de gemeente ondersteunen de werkgroepen hierbij.

Planning
Na de online bijeenkomst volgen in april en mei de onderzoek- en ontwerpbijeenkomsten voor de werkgroepen. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen is het mogelijk dat deze bijeenkomsten ook digitaal plaatsvinden. Als alles volgens planning gaat, worden in juni de meningen over het voorstel gepeild in de wijk. Begin juli verwachten we dat het plan is vastgesteld.

Wilt u de wijkvisie (nog eens) lezen? Deze vindt u hier

Downloads:
Presentatie startbijeenkomst 30 maart deze link

Bastion in Eikakkerhoeven