energieneutaal

Goed voor elkaar

Het is goed wonen in de Sparrenburg en dat geldt in principe ook voor de komende decennia. Maar niet vanzelf. De verwachte veranderingen in het klimaat en in onze energievoorziening vragen om actie. Afwachten is geen optie.
Als je door de wijk loopt kun je het zelf zien. Het aantal daken met zonnepanelen groeit; onze energievoorziening wordt minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar in onze groene wijk is lang niet ieder dak geschikt. In een wijk van 40 jaar oud valt daarnaast ook het nodige te doen om je woning te verbeteren. Isoleren is inderdaad belangrijk, maar niet overal en tegen elke prijs.
Voor verdere stappen blijkt het daarom vooral interessant om samen op te trekken met buurtbewoners. Op wijkniveau zijn namelijk ingrepen mogelijk die effectiever zijn en ook nog eens goedkoper dan een complexe transformatie van de eigen woning. Momenteel onderzoeken we onder andere de mogelijkheden om collectief energie op te wekken in en om onze wijk heen. Door samen mogelijkheden te verkennen en opties te bespreken gaan we onze krachten als bewoners beter bundelen. Dat geeft energie, plezier en ook nieuwe, onverwachte contacten in de buurt. Als bewoners kunnen we zo nog een extra plus toevoegen aan wonen in de Sparrenburg.

Samen aan slag
Op zaterdag 29 juni 2019 organiseerde Wijkraad Sparrenburg in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch een goedbezochte social design sessie over plannen om op termijn te kunnen wonen zonder aardgas: “Sparrenburg Aardgasvrij.” Met bijna 70 deelnemers werd duidelijk dat de klimaatverandering en de energietransitie onderwerpen zijn die breed leven in onze buurt. Het is tijd voor een volgende stap: samen werken aan de kwaliteit van onze woningen en onze woonomgeving. Dat vinden we belangrijk, zeker met het oog op onze kinderen en kleinkinderen. Wij – de Werkgroep Energiecentrale Sparrenburg – pakken nu de handschoen op. Doe mee!
Samen met jullie willen wij de wijkbewoners mobiliseren en bij elkaar brengen. De energietransitie roept weliswaar veel vragen en onduidelijkheden op, maar samen hebben we ook de nodige kennis, ervaring en een grote, initiële betrokkenheid in de buurt die alleen maar verder uit kan groeien. Meld je aan als “Enthousiaste Buurtbewoner” bij Wijkraad Sparrenburg via info@sparrenburg.nl
Op 3 oktober a.s. organiseert Wijkraad Sparrenburg opnieuw een bijeenkomst voor wijkbewoners. “Betaalbaar isoleren van de eigen woning” is dit keer het centrale thema. Het is echter ook en vooral een gelegenheid om nader kennis te maken met buurtgenoten en met hun concrete ervaring zodat we samen meer grip krijgen op ons energiegebruik en onze energievoorziening.
Werkgroep Energiecentrale Sparrenburg Stefan van Vessem, Hein Bernsen, Bert Lunshof, Saskia Nieuwkoop, Aad Wilmink, Rob Maessen