Meldpunt Openbare Ruimte

Het Meldpunt Openbare Ruimte is te bereiken via 073-615 55 55

Meldpunt Schoon, Heel en Veilig
Bij het Meldpunt meldt u onder meer:

 • losliggende stoeptegels
 • een kapotte lantaarnpaal
 • zwerfvuil
 • hondenoverlast
 • illegale stort
 • verstopte straatputten
 • vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes
 • graffiti
 • doodgereden dieren
 • watervervuiling
 • stank- en geluidsoverlast van bedrijven

En allerlei andere zaken die te maken hebben met uw buurt op straat. Een melding maken kan via Meldingsformulier. Of bel: (073) 615 55 55.

 

Zeer dringende klachten buiten kantooruren?
Dan kunt u terecht bij:
Meldkamer van stadstoezicht tot 23.00 uur: tel.: (073) 615 55 55 (optie 7)
Meldkamer van de politie: tel.: 0900-8844 (u betaalt hiervoor lokaal tarief)

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.