Wijkagent

Onze wijkagent is Renaldo Janssen.

Hij te bereiken via:

tel:
 
   0900-8844
niet gebruiken indien er spoed is!
e-mail:    renaldo.janssen@brabant-noord.politie.nl