Hondenbeleid

Huisdieren zijn fantastisch, maar laat het geen overlast worden.

U bent in alle gevallen als eigenaar van de hond verantwoordelijk voor eventuele schade of hinder door uw hond.

Uitlaatmogelijkheden

- hondenuitlaatroute: een strook gras in de berm naast de weg, voetpad of waterpartij. De breedte van de uitlaatstrook wordt met een bord aangegeven. De hond moet aan de lijn, maar mag hier hun behoefte doen.

- hondenuitrenveld: is een (deel) omheind grasveld of natuurlijk afgescheiden grasveld, waarin de hond los mag lopen en zijn behoefte mag doen.

- hondentoiletten. Een hondentoilet is een omheinde plaats met wit los zand, waarin de hond zijn behoefte kan doen.

hondenloslooproute is een pad, waar uw hond lekker los mag lopen. Het pad is aan het begin en het eind met bordjes aangegeven. De hond mag alleen op het pad loslopen en dus niet in de weilanden, akkers of bossen komen. Dit heeft te maken met de ziekte van Neospora. 

- hondenlosloopgebied mag de hond vrij rond rennen. Ook de losloopgebieden zijn met bordjes aangegeven. U hoeft de hondenpoep niet op te ruimen maar het mag natuurlijk wel. De loslooproutes en losloopgebieden worden niet door de gemeente schoongemaakt.

Toekomst
Ook in de komende jaren blijven we de voorzieningen voor de hond aanvullen en verbeteren. Zo is het de bedoeling de losloop voorzieningen in het buitengebied verder uit te breiden. Binnen de bebouwde kom zijn inmiddels een aantal gebieden en routes voor het loslopen van de hond aangelegd.   

Let op! U bent in alle gevallen als eigenaar van de hond verantwoordelijk voor eventuele schade of hinder door uw hond. De gemeente is hier niet voor aansprakelijk!

Meer informatie
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig, tel. (073) 615 55 55 of maak digitaal een melding.

Uitlaatmogelijkheden Sparrenburg:

Locaties met gemarkeerd, zijn locaties waar u uw hond LOS kunt uitlaten. In alle overige gebieden dient u de hond aangelijnd te houden en eventuele behoefte op te ruimen!

Meer informatie kunt vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch kunt u vinden via deze link.