Voorzieningen

Rondom Sparrenburg zijn er diverse voorzieningen voor ouderen (Mariaoord en Annenborch) en woor bewoners met een verstandelijke beperking (Cello de Binckhorst)