Cello De Binckhorst vraagt vrijwilligers

De Binckhorst ligt dicht bij Sparrenburg. OP het terrein wonen ongeveer 350 bewoners met een versatndelijke beperking. We hadden een egsprek met Mieke Zebregt die ondermeer het vrijwilligerswerk coordineert.

De Binckhorst biedt een beschutte woonomgeving, omdat de bewoners veiligheid en geborgenheid nodig hebben. Zoveel mogelijk worden bewoners voorzieningen aangeboden om zich thuis te voelen. Het terrein is toegankelijk voor iedereen en alle verkeer. Voor de veiligheid van bewoners zijn de straten wel autoluw.

 

In de natuur, met dieren

Op de Binckhorst is een informatiepunt van De Hooge Heide. Bij dit punt is ook het café Boulevard. Daar kan ieder bezoeker, ook van buiten Cello, wat drinken. Aan de rand van het terrein is een manege en een kinderboerderij.

Eveneens vindt u op deze locatie Stichting Huifbed De Meijerij. Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking voor wie gewoon op het paard zitten niet mogelijk is. Huifbedrijden biedt deze mensen een bewegingsactiviteit, waarbij de beweging en de warmte van de pony’s zorgt voor de totale fysieke en mentale ontspanning.

 

Gevarieerd werk voor en door vrijwilligers

Voor het onderhoud van de gebouwen, het grasland én het verzorgen van de dieren, kan De Binckhorst vrijwilligershulp gebruiken. De financiële middelen van Cello zijn te beperkt om dit door betaalde krachten te laten doen. Ook de Stichting Huifbed kan vrijwilligers gebruiken.

Mieke geeft aan dat er nog meer mogelijkheden zijn. Zoals wandelen met bewoners of het helpen bij dagbesteding.

Het vrijwilligerswerk zelf wordt altijd in overleg met de kandidaat besproken en op zijn wensen afgestemd.

Wilt u meer weten: aarzel dan niet om eens te gaan kijken bij Cello, locatie de Binckhorst of te bellen met Mieke Zebregs 088 – 345 10 62 kan ook. 

Dierenboerderij Binckhorst Cello