Commissie Groen

In onze wijk staan talrijke bomen in tuinen en openbare ruimten. Samen zorgen ze voor sfeer, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Daarom koesteren wij onze bomen. En daarbij helpen wij elkaar. Samen voorkomen en beperken we de eventuele overlast. En samen planten we nieuwe bomen op de juiste plek. Zo zorgen wij dat het, ook voor de generaties na ons, gezond en sfeervol wonen is in onze prachtige groene wijk.

Om de bewoners en ook de gemeente bij bovenstaande te ondersteunen is binnen Sparrenburg een commissie Groen actief. 
Het doel van de commissie is de flora en fauna in en om de wijk te helpen bewaken, behouden, herstellen en/of te verbeteren. 

 

We zijn een onafhankelijk, informerend, adviserend en toetsend platform en willen graag probleemoplossend, creatief en inspirerend zijn. 
Samen en gelijkwaardig zijn hierbij belangrijke kernwaardes! 


De commissie heeft een aantal speerpunten geformuleerd die leidend zijn bij hun inzet. 
Je vindt deze speerpunten hier


Op dit moment bestaat de commissie bestaat uit een 5-tal bewoners uit de wijk die ieder vrijwillig en vanuit eigen talent, expertise en belangstelling 
een bijdrage willen leveren aan een mooi groen Sparrenburg. 
 
Heb je vragen, ideeën, opmerkingen en/of wil je ons op de hoogte brengen van iets wat er bij jou of in je omgeving leeft?
Je kunt ons het beste bereiken via commissiegroen@sparrenburg.nl. 

Groencommissie Sparrenburg

Foto’s