Bestuur

De Wijkraad Sparrenburg

De Wijkraad Sparrenburg adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over wijkgevoelige aangelegenheden. De wijkraad informeert de wijkbewoners over de voornemens en besluiten van de gemeente en informeert de gemeente over wat er in de wijk leeft. Daarvoor is er een actieve website met informatie en een nieuwsbrief via email.

Organisatie
Met wijkgericht werken verandert er niets aan de gemeentelijke organisatie structuur. De gemeente wil alleen haar doelstellingen beter kunnen realiseren en de samenhang en dienstverlening aan bewoners in wijken verbeteren. 

KvK:   17114549
Bank nr:   NL32INGB0007376100

Bestuur

Naam Functie
  • Aad van der Steen  Voorzitter 
  • Jos Sparidans  Secretaris 
  • Louis Hurkens  Penningmeester 

Commissie Website

Naam Functie Telefoon

Commissie Groen

Naam
  • Saskia Nieuwkoop 
  • Janneke Stoffels 
  • vacature