Berichten van de Wijkraad

Geen bussen meer door Sparrenburg

Bezwaarschrift Busdienstregeling Arriva 2014 -2015

Sinds 14 december 2014 rijdt de bus niet meer door onze wijk. U vindt de dichtsbijzijnde bushalte op de T.M. Kortenhorstlaan ter hoogte van Number One in de bocht richting het station.

De Wijkraad is het niet eens met deze beslissing van Provinciale Staten en Arriva en heeft bezwaar aangetekend. Wilt u dit bezwaar ook onderschrijven, laat het ons weten via deze link.

U kunt hieronder het bezwaar van de Wijkraad lezen.

 


 

Aan het college van Burgemeester en wethouders ‘s-Hertogenbosch

Postbus 12345, 5200GZ ‘s-Hertogenbosch

 

Datum : 15 december 2014.

Onderwerp : bezwaarschrift                                                    

Betreft : vervallen van busdienst per 14 december 2014 in de woonwijk Sparrenburg.

 Uit de  koersnota en de uitgesproken ambitie van de gemeente ’s-Hertogenbosch blijkt dat de gemeente iedereen de kans wil geven om met het Openbaar Vervoer te kunnen reizen. De bushaltes werden meer toegankelijk gemaakt en het OV- gebruik werd gepromoot. Uiteraard rekenen de bewoners van onze wijk Sparrenburg erop  dat deze doelstelling ook op hen betrekking heeft.

De buslijn 63 loopt per 14 december niet meer door de woonwijk Sparrenburg dit levert voor de bewoners een zeer groot nadeel op, met veel consequentie voor ouderen en moeilijk te been zijnde bewoners.

Stichting Wijkraad Sparrenburg hebben dit nadeel met de wijkbewoners besproken  tijdens een zeer druk bezocht  bewonersoverleg. Er werd  unanieme besloten dat de wijkraad schriftelijk bezwaar zou aantekenen bij het college van B.en W. tegen het vervallen van de buslijn door onze woonwijk.

In een eerder moment is in Rosmalen met alle betrokken doelgroepen vanuit de Rosmalense samenleving meerdere bijeenkomsten georganiseerd om samen met de gemeente het specifieke toekomstige Rosmalens (H)OV in kaart te brengen, en de uitkomst (een unaniem akkoord) is namens de werkgroep en de gemeente opgesteld in een eindrapport door bureau XTNT uit Utrecht.

De eindconclusie van dit rapport is; twee snelle buslijnen tussen Den Bosch en Rosmalen aangevuld met een kleine buslijn(zgn.feederlijn) door de wijken van Rosmalen naar de centrale halte nabij het Station Rosmalen.

Wij verzoeken u college van B.en W. zeer dringend de conclusie van de eindrapportage van XTNT ten uitvoer te brengen en dus een openbaar vervoer feederlijn in gebruik te stellen door de woonwijken van Rosmalen en specifiek door onze wijk Sparrenburg.

 

Namens de Stichting Wijkraad Sparrenburg

 

Aad van der Steen ,voorzitter.