Enquête Wijkvisie Sparrenburg 2030

Beste medebewoner van de wijk Sparrenburg!

Hoe ziet de wijk Sparrenburg er in 2030 uit, als u het als bewoner
voor het zeggen had?
Dat is in het kort waar deze enquête over gaat.
"Heeft het eigenlijk wel zin om die enquête in te vullen?" zult u
misschien denken.

Dat heeft het zéker:

Met een groep betrokken mensen uit de wijk zijn we  ongeveer een jaar
bezig met de vraag: hoe moet Sparrenburg er in 2030 uitzien?
En dat met steun van de Gemeente ¹s-Hertogenbosch die ons de ruimte
geeft om dat traject naar een breed gedragen wijkvisie zelf in te
vullen, aldus Wilco Dona. Hij is een van de kartrekkers van de
Wijkvisie Sparrenburg 2030.

In het interview dat we gepubliceerd hebben in de Sparrenburg
Nieuwsbrief  leest u meer over wat de wijkvisie gaat inhouden en hoe
de betrokken bewoners die gaan vormgeven. U kunt dit interview
hier teruglezen. 


Deze enquête maakt  deel uit van het traject naar een breed gedragen
visie voor 2030, met thema's als bijvoorbeeld: veiligheid,
duurzaamheid, voorzieningen in de wijk of een thema als leeftijdsvriendelijke wijk.
Met als belangrijkste vraag: wat vinden de bewoners van Sparrenburg
belangrijk als het gaat om hun wijk in 2030?

Aad van der Steen

Aad Wilmink
Arjo de Vries
Henk Baarens
Lodewijk van der Pol
Martin Hemmes
Rob Maessen
Saskia Nieuwkoop
Stefan van Vessem
Wilco Dona
Willem van Lokven