Nieuws

Woensdag 18 mei 2022

De nieuwe eigenaar van het Sparrenburgbos, Merwestreek Projecten bv, wilt het bos graag in samenspraak met omwonenden en gebruikers van het bos ontwikkelen tot een toegankelijk en duurzaam beheerd gebied. In de komende maanden faciliteert Zeewaardig in opdracht van Merwestreek Projecten bv een participatieproces voor bewoners en professionals. Het proces bestaat uit een online vragenlijst, drie ontwerpateliers en een ontwerpcheck

Gedurende het proces werken de ontwerpers van NieuwBlauw, op basis van de opgehaalde wensen, behoeften en voorwaarden van bewoners en professionals, toe naar een masterplan voor het gebied.

Online vragenlijst
Met de vragenlijst halen we op hoe het bos nu gebruikt en gewaardeerd wordt en wat de wensen en behoeften zijn voor toekomstig gebruik en beheer. U bent van harte uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen. Dat kan door hier te klikken.

Ontwerpateliers
De resultaten van de vragenlijst gebruiken we als input voor de ontwerpateliers. Er komen drie ontwerpateliers:

A. Ontwerpatelier I (voor professionals)
We gaan eerst met professionals aan tafel. Genodigden als IVN, Brabants Landschap en zakelijke gebruikers van het gebied stellen randvoorwaarden en maken samen met de ontwerpers een voorstel voor het gebied.

B. Ontwerpatelier I (voor bewoners)
14 juni / 19:30 - 21:30 / Perron 3
Vervolgens gaan we aan de slag met bewoners en kunnen ook zij randvoorwaarden stellen en samen met de ontwerpers een voorstel voor het gebied maken

C. Ontwerpatelier II
7 juli / 19:30 - 21:30 / Perron 3
Daarna brengen we bewoners en professionals samen om hun voorkeuren te geven voor uitgewerkte vlekkenplannen en aan de slag te gaan voor de verdere uitwerking.

D. Ontwerpcheck
8 september / 19:30-21:30 / Perron 3
Afsluitend presenteren de ontwerpers van NieuwBlauw het plan dat gemaakt is op basis van de eerdere ontwerpvoorstellen en voorkeuren. Bewoners en professionals krijgen daarbij de gelegenheid om het plan te controleren en kleine verbeteringen voor te stellen.

Aanmelden voor Ontwerpatelier I op 14 juni
U bent van harte uitgenodigd om mee te denken op dinsdag 14  juni. Aanmelden voor dit eerste ontwerpatelier voor bewoners gaat via de online vragenlijst of door een mail te sturen naar sparrenburgbos@zeewaardig.com.

Reacties