Nieuws

Vrijdag 26 november 2021

Twee kandidaten van de D66 kieslijst hebben een bezoek gebracht aan de wijk Sparrenburg: René van den Kerkhof (fractievoorzitter) en Marieve Craste (kandidaat raadslid). Doel was om de mogelijke plekken voor de nieuwe basisschool/kindcentrum in Sparrenburg te bezoeken en informatie te verzamelen over de ideeën van bewoners van wijk Sparrenburg na het vertrek van Rodenborch college. D66 is geïnformeerd over de enquête die wordt gehouden onder bewoners mbt de  gewenst plaats van de nieuwe basisschool/kindcetrum in de wijk.

Het komende jaar zullen er verandering plaats vinden. Na het vertek van het Rodenborch College zijn er kansen voor een andere invullingen van gebouwen of het gehele terrein.
Aan de orde kwam de in mei 2021 naar buiten gebrachte wens van de basisschool EC ‘t Sparrenbos om te verhuizen naar een Rodenborch gebouw. Om te onderzoeken of er in de wijk een draagvlak is voor de werkgroep kindvriendelijk een enquête gestart. De resultaten worden binnenkort verwacht.
De gebouwen van EC t’ Sparrenbos en het kinderdagverblijf zijn aan vervanging toe. Voorkeur is samenvoeging van de twee locaties.
Na het vertrek van Rodenborch college in de zomer van 2022 komen veel schoolruimtes in de gebouwen vrij. Wat zijn de plannen van de gemeente? Welke huurders hebbend belangstelling?
Binnen de wijk is er al 2 jaar een werkgroep die ideeën heeft wat er na het vertrek met Rodenborch College gaat gebeuren. Deze werkgroep heeft als voorkeur aangegeven dat de huidige gebouwen worden gesloopt en grondgebonden woningen voor in de plaats komen. Dit past in de het beleid van inbreiding (invullen van bestaande ruimtes voor woningbouw in de gemeente) wens om woningen te bouwen.
De dan te bouwen woningen liggen gunstig tav diverse voorziengen in Rosmalen.
Met enkele bewoners is een rondgang gemaakt door de wijk en de D66 vertegenwoordigers.
Aangeven is door de twee vertegenwoordigers dat er vragen aan B&W worden gesteld m.b.t. de situatie van de Rodenborch gebouwen en de veiligheid als deze leeg komen na de zomer 2022 en welke plannen er komen voor een vervangen van de twee basisschool gebouwen

 

 

Reacties