Kindvriendelijke wijk

Basisschool EC ‘t Sparrenbos

De gebouwen van Educatief Centrum ‘t Sparrenbos zijn toe aan vernieuwing. De school, kinderopvang en overkoepelend schoolbestuur Signum onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden voor ver- of nieuwbouw. Momenteel wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor gebruik van het gebouw van het Rodenborchcollege, dat op korte termijn vrij zal komen. Een verhuizing dus.

Maar wat betekent een verbouwing of eventuele verhuizing van EC ’t Sparrenbos voor de kinderen en hun ouders? En wat zijn daarnaast de gevolgen voor de wijk en haar bewoners?
Het gaat hierbij om zaken als:

  • hoe kinderen zich (zelfstandig) naar school bewegen
  • het spelen op de schoolpleinen buiten schooltijd
  • welke voorzieningen het gebouw verder nog kan huisvesten
  • bereikbaarheid van de school
  • het karakter van de school en het schoolterrein
  • school als centrale ontmoetingsplek in de wijk
  • sociale controle rondom school
  • de sociale structuur van de wijk

Werkgroep Kindvriendelijk Sparrenburg

Gezien de impact van deze mogelijke ontwikkelingen voor onze wijk, wil de werkgroep “Kindvriendelijk Sparrenburg” de besluitvormers kunnen voeden met de mening van de wijk. Ook als verdere invulling van het thema “Kindvriendelijk” in de eerder opgestelde wijkvisie Sparrenburg 2030. (Zie website www.wijkvisiesparrenburg.nl.)

Op 20 oktober j.l. zijn 15 wijkbewoners samengekomen in Perron3 om een start te maken met het maken van plannen om het gesprek tussen het schoolbestuur en de wijk op gang te brengen. Er wordt onder meer een informatieflyer en een enquête voorbereid, die in de wijk zullen worden verspreid.

Wilt u hierover meer weten? Mail dan naar kindvriendelijk@sparrenburg.nl