Aanwijzingsborden Sparrenburg onder de loupe

Zaterdag 18 september 2021

In een aantal wijken en dorpen hebben wij als gemeente het bordenbestand gesaneerd. Dit om meerdere redenen: geldende wetgeving, voorkomen van wildgroei, kwaliteit, enz.. Concreet betekent dit dat we alle borden in kaart hebben gebracht en waar nodig hebben bijgeplaatst, vervangen of verwijderd. Ook kijken we naar het mastmateriaal en waar borden geplaatst worden. Het gaat om zowel verkeersborden als straatnaamborden en overige borden.

Binnenkort komt Rosmalen aan de beurt. Eén van de zaken die verandert zijn de zogenaamde ‘vooraanwijzers’. Dit zijn borden die aangeven in welke richting mensen moeten rijden om in een bepaalde straat te komen. In onder meer Sparrenburg zie je dit soort borden. Omdat de meeste mensen een routeplanner of navigatiesysteem hebben worden deze borden verwijderd.  

Heeft u vragen of tips voor borden van de gemeente reageert dan naar:  uitvoering-verkeer@s-hertogenbosch.nl
Welke borden nog noodzakelijk?

Reacties