Basischool Kinderopvang EC Sparrenbos kijkt naar de toekomst

Vrijdag 30 april 2021

Binnen de wijk Sparrenburg worden plannen gemaakt voor na het vertrek van Rodenborch College en een vervangende school voor de huidige EC Sparrenbos.
De basisschool van onze wijk en ook steeds meer voor kinderen uit omliggende wijken is nu 40 jaar oud. De school is verdeeld over twee locaties, voorheen de twee verschillende basisscholen. Het aantal leerlingen blijft de laatste jaren redelijk constant, Sparrenburg trekt ook jonge gezinnen aan die hun kinderen naar de school EC Sparrenbos

Plannen voor een nieuw schoolgebouw in voorbereiding. 
Zowel de gemeente s’-Hertogenbosch als de overkoepelende scholengemeenschap Signum zijn zich aan het oriënteren op een toekomstig plan voor een locatie een haalbaarheidsonderzoek is gestart. Het gebouw is verouderd, in de huidige school zijn voortdurend lekkages, het energieverbruik is hoog.
De lokale omroep DTV was op 20 april in de wijk ivm de belangrijke stappen en toelichting hierop.
De directeur van de school Hans van Zoggel geeft aan dat een visie op onderwijs een belangrijk vertrekpunt is voor een nieuwe school. Hierbij zijn belangrijk coöperatief leren en bewegend leren met een accent op competentieontwikkeling.
Zijn doel is om in deze nieuwe school in te spelen op de laatst ontwikkelingen op leergebied.
Een tijdspad is nog niet opgesteld en zal mede afhangen van het vertrek van Rodenborch en mogelijk een gewijzigde indeling aan de rand van de wijk. Tevens speelt een rol hoe de vrijgekomen locaties/grond het beste kan worden ingevuld.
Tamara van Gemert is locatiemanager van het kinderdagverblijf. Dit dagverblijf biedt plaats aan kinderen tussen 0 en 13 jaar. Is het begin voor veel kinderen uit onze wijk en ook de buitenschoolse opvang voor de basisschool. Door meer samen te werken op een nieuwe locatie kan het concept van Kindcentrum nog beter tot zijn recht komen, meer integratie maar ook meer herkenbaarheid voor de kinderen als die van groep wisselen.
LINK NAAR DTV

Wijkvisie Sparrenburg
Aad van der Steen voorzitter van de Wijkraad Sparrenburg vult aan dat een nieuwe school goed past in de wijkvisie die door de wijkraad is opgesteld. Hij hoopt dat in of bij de school ook een ruimte kan worden gecreëerd voor activiteiten van de wijk Sparrenburg, we missen deze ruimte nu. Zowel jongeren als ouderen kunnen dan gebruik maken van een te bouwen ontmoetingsplek.
Wel is zeker dat na het vertrek van Rodenborch onze wijk er anders uit zal gaan zien. Op deze website blijf je op de hoogte.
Klik op de link voor de video

Reacties