Beheer openbare ruimte door gemeente

Donderdag 05 mei 2022

Op 31 maart jl heeft Hanno de Hoog namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch een toelichting gegeven uitgangspunten voor beheer. Meldt alle punten die defect zijn of beter kunnen via de buiten beter app was de duidelijke oproep van Hanno Hoog.

De afdeling beheer en programmering openbare ruimte is verantwoordelijk voor de coördinatie. Uitvoering deels door aannemers namens de gemeente.
Bewoners geven meldingen en tips over de openbare ruimte eenvoudig aan de afdeling door via het online meldingsformulier. Dit formulier gebruiken we naast de BuitenBeter app.

Voordelen online meldingsformulier
Stelt specifieke aanvullende vragen, hierdoor bevat de melding meer informatie.
Meldingen worden automatisch gecategoriseerd en doorgestuurd naar de juiste afdeling. Dit verkort de doorlooptijd.  Via www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt

Met een aannemer worden afspraken gemaakt het onderhoud van het openbaar groen.
Dit groenbeheer en onderhoud volgens (beeld)bestek.
Maaien gazon: Grashoogte tussen 7-13 cm
Schoffelen beplanting: Max 40% bedekking en max 30 cm hoog
Onkruidbestrijding op verharding Max 30% bedekking en max 10 stuks hoger dan 20 cm
Zwerfvuil: 1 keer per 4 weken ruimen

Huur van een stuk grond naast uw woning is mogelijk, onder voorwaarde mag dit perceeltje (openbare groen- of reststrook) bij de tuin genomen worden.
Bij adoptie neemt u onderhoud van de gemeente over. Voorbeelden: geveltuintje aanleggen, boomtuintje maken of groenvak adopteren. Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/onderhoud-uw-buurt

 

 

Reacties