Ben jij onze energieambassadeur? geef je op

Dinsdag 01 september 2020

Het ziet er naar uit dat Nederland van het gas af gaat. Het kabinet heeft besloten dat ons nationale woningbestand in 2050 geen aardgas meer nodig heeft. Niet iedereen is daarvan gecharmeerd of al overtuigd. En dat mag. Vooruitdenken kan echter nooit kwaad. Voor het zover is moet er namelijk hoe dan ook nog een hoop gebeuren en wij houden daarbij graag zelf een stevige vinger in de pap. Nu kunnen we zelf nog keuzes maken. Afwachten betekent dat die keuzes vooral vóór ons gemaakt zullen worden.

Het is goed wonen in onze wijk en dat  houden we graag zo. Maar dat gaat niet vanzelf. De grote veranderingen in het klimaat die zich aankondigen krijgen onherroepelijk ook consequenties voor ons, voor onze woningen, onze wijk en in het bijzonder voor onze energievoorziening.

Veel bewoners zijn zelf al bezig met het isoleren van hun woning en de aanschaf van zonnepanelen of zijn vast van plan om daar binnenkort toch echt mee aan de slag te gaan. Wij denken dat het goed is om kennis en ervaringen op dit gebied vaker samen te delen in de buurt en elkaar zo een handje te helpen.
Als Energieambassadeur Sparrenburg lever je daar een actieve bijdrage aan.

Hoe leuk is het om met mensen uit je directe omgeving informatie uit te wisselen zodat niet iedereen steeds hetzelfde wiel hoeft uit te vinden? Samen beter gebruik maken van de ervaringen en inzichten die andere buurtbewoners al hebben opgedaan. In de Bremhoeven hebben ze dat begin dit jaar al eens uitgeprobeerd. Een inspirerend voorbeeld. Het resultaat is dat er nu verschillende groepjes samen optrekken en uitzoeken welke maatregel hen het beste past. Je bepaalt zelf of je meedoet of niet, want niets moet als je ervaringen onderling uitwisselt. Samen praten zorgt sowieso al voor de nodige, positieve energie! Maar er is meer te winnen.

Medio augustus publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, publicatienummer 4152) een onderzoek naar stijgende woonlasten. Als gevolg van alle maatregelen die nodig zijn om je woning te verduurzamen kunnen jouw woonlasten toenemen. Er zijn namelijk forse investeringen nodig waarmee relatief weinig energie, en dus kosten, bespaard kunnen worden. Woonlastenneutraliteit blijkt vooral voor de ‘happy few’ te zijn weggelegd. Voor veel huishoudens is ‘niets doen’ voorlopig nog steeds een bijzonder aantrekkelijke optie. Maar zo komt de energietransitie niet van de grond en wordt de tweedeling in de samenleving alleen maar scherper.  

Waarom  is het huidige beleid van subsidies en voorlichting voor woningeigenaren nog altijd individueel gericht op de eigen woning? Als iedereen het helemaal zelf moet doen, dan levert dat voor een gemiddelde woning en een gemiddeld energiegebruik gewoon te weinig perspectief.

In de Sparrenburg willen wij samen werken aan een energievoorziening die aansluit bij ons en onze wijk, een buurtaanpak die rekening houdt met de ideeën, wensen en verlangens die hier leven. De informatie die beschikbaar komt als we onze kennis en ervaring slimmer gaan delen is uniek en cruciaal voor het creëren van een moderne, duurzame energievoorziening, een energievoorziening  die bij ons past en bij onze wijk: “Goed voor elkaar: Sparrenburg doet het zelf!”

Als je eenmaal samen aan tafel zit met buurtgenoten komen andere onderwerpen vanzelf ook ter sprake en ontstaan kansen om in de wijk onze krachten te bundelen. Denk aan ideeën om collectief duurzame energie op te wekken, maar ook aan collectieve opslag of inkoop van energie op wijkniveau, aan duurzamere mobiliteit met de inzet van elektrische deelauto’s, of aan samen investeren in een gezonde, groene en veilige leefomgeving. Als energieambassadeur breng je jouw eigen interesses, passie en vaardigheden mee en werk je samen met andere buurtbewoners aan innovatieve ideeën en collectieve oplossingen. Sluit je aan en help mee om samen onze dromen te realiseren.

Ben jij een energieke buurtbewoner, een energieambassadeur die bij ons in de wijk woont?  Wil je meer weten over de Energiecentrale Sparrenburg waar we inmiddels met ruim tien buurtbewoners aan werken?

Stuur een berichtje naar info@sparrenburg.energiecentrale.org

Voor meer informatie zie ook onze website ‘under construction’: http://sparrenburg.energiecentrale.org/

Reacties