Bewoners bij Cello in Sparrenburg

Maandag 09 november 2015

In de Eikakkerhoeven zijn al jaren woningen die worden bewoond door mensen met een beperking. Irma van Lanen vertelt hier over. Cello verzorgt in een groot deel van Midden Brabant de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, soms wonen bewoners in woningen op een terrein zoals De Binckhorst.

Ook regelmatig komt het voor dat bewoners in woonhuizen in een wijk gaan wonen. Waar mensen wonen hangt af van hun mogelijkheden. Zoveel mogelijk wordt aansluiting gezocht met een woonomgeving waar met mensen met een beperking passen.

In de woningen aan de Eikakkerhoeven wonen 12 bewoners , variërend in de leeftijd van 20 tot 53 jaar. Overdag gaan ze naar een dagbesteding in een andere plaats . Dan kan variëren van werken in een tuincentrum ,   sociale werkplaats , Allure , Hint en tint en boerderij.

Een team van medewerkers van Cello zorgt voor de coördinatie van de werkzaamheden in de woning. Irma benadrukt dat het prettig is als mensen zich thuis voelen in hun wijk. Sommige bewoners hebben weinig contact met familie.

Vaak wordt er om vrijwilligers gevraagd , waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn , want wat moet je zonder al die vrijwilligers. Maar  onze bewoners kunnen ook iets voor mensen uit de wijk gaan betekenen.

Ook zij hebben talenten !!

Hoe  zou het zijn als wij op termijn kunnen laten zien ,dat wij allemaal iets voor elkaar kunnen gaan betekenen. Hebben jullie hier vragen of ideeën over dan horen wij het graag.

Schrijf gerust een reactie naar eikakkerhoeven52@cello-zorg.nl

Op de foto van links naar rechts een paar medewerkers  Kim van Nuland , Irma van lanen , Aafke van de Vorst.

Reacties