Bijeenkomst Sparrenburg aardgasvrij: nu een volgende stap

Woensdag 28 augustus 2019
Op 29 juni 2019 is door de wijkraad Sparrenburg in samenwerking met Bureau Zeewaardig en de gemeente ’s-Hertogenbosch een bijeenkomst georganiseerd waarin na een korte presentatie een co-creatie sessie op basis van ‘social design’ heeft plaatsgevonden.
 
Als buurt Sparrenburg (onderdeel van de wijk Rosmalen Zuid) zijn we samen met Molenhoek en Kattenbosch als één wijk aangewezen als ‘pilotwijk’ in juni 2019 om te onderzoeken of onze wijk kan verduurzamen op zodanige wijze dat sprake is van een aardgasvrije wijk.  KLIK HIER
De opkomst was fenomenaal. Meer dan 60 mensen uit de hele wijk waren op deze bloedhete zaterdagmiddag naar Perron 3 gekomen om mee te doen met deze middag. Doel van de middag was op een creatieve manier op te halen wat er leeft in de wijk op het gebied van energie en aardgasvrij en wat deze termen betekenen voor de bewoners van Sparrenburg. 
Na een introductie van Aad van der Steen, voorzitter wijkraad Sparrenburg, Michael Urlings, projectleider Aardgasvrij gemeente ’s-Hertogenbosch vertelde wethouder Mike van der Geld het waarom van dit pilotproject. Na het stellen van een aantal vragen door onze bewoners heb ik (Stefan van Vessem, bewoner van een aardgasvrije en duurzame woning aan de Eikakkerhoeven) een korte introductie gegeven op de plannen en het gemiddelde energieverbruik in Sparrenburg. Esmee Mankers van bureau Zeewaardig en haar team heeft ons vervolgens meegenomen op een creatieve route naar het ophalen van informatie en ideeën die leven bij de bewoners in onze wijk.
De opgehaald ideeën waren fris, vernieuwend en voor deel bevestigend. Klik hier voor de resultaten van deze innoverende middag!
De presentatie die die middag is gegeven is onderaan deze pagina te downloaden.
 
Een aantal onderwerpen hebben geleid tot reflectie over mogelijkheden en ideeën voor de toekomst. In de verschillende werkgroepen die waren gevormd kwamen een aantal ideeën naar voren. Deze zullen de komende maanden worden uitgewerkt. 
1. Verlagen van de energievraag, isolatie;
2. Benutten van dakoppervlakte in de wijk voor opwekken van elektriciteit;
3. Benutten van gronden om onze wijk heen voor realisatie van duurzame energie voorzieningen;
4. Optimaliseren van (dak)oppervlakten in en om onze wijk heen voor het opwekken van duurzame energie;
5. Tijdens de bijeenkomst werd het duidelijk dat er draagkracht is voor het oprichten van een energie coöperatie.
Naast deze onderwerpen zijn meerdere duurzaamheidsopties besproken en visueel in beeld gebracht. 
 
Bijeenkomst 3 oktober 19.30 uur
De werkgroep Sparrenburg Aardgasvrij dankt alle aanwezigen voor de input en heeft de intentie om een aantal kennissessies te organiseren die met het verduurzamen van woningen te maken hebben.   Wij willen hiervoor in eerste instantie een eerste bijeenkomst op 3 oktober van 19.30 tot 22.00 uur gebruiken om te onderzoeken hoe we het beste de energievraag voor onze typen woningen kunnen verlagen, door middel van isolatie. Het doel van de avond is om het gezamenlijk het dialoog aan te gaan en concrete maatregelen de revue te laten passeren. Op deze avond zijn energieadviseurs aanwezig om concrete vragen te beantwoorden. 
Graag zouden we daarnaast de beschikking krijgen over bouwtekeningen van de woningen. Mochten die al digitaal beschikbaar zijn dan ontvangen we er graag een kopie van op info@sparrenburg.nl. Mochten de tekeningen op papier beschikbaar zijn dan kunnen we gebruik maken van scanmogelijkheden van de gemeente. Graag horen we of die beschikbaar zijn.
 
Mochten er mensen zijn met veel affiniteit, kennis en/of ervaring met energievraagstukken bij woningen dan kan onze werkgroep nog voldoende leden gebruiken! Meld je dan aan via info@sparrenburg.nl. Momenteel onderzoeken we onder andere de mogelijkheden om collectief energie op te wekken in en om onze wijk heen.
 
Hartelijke groet en tot 3 oktober in Perron3, een nadere uitleg en agenda van die avond volgt nog.
 
Groeten,
Stefan van Vessem en Aad van der Steen.
 
 
 
 

Reacties