Bijeenkomst wijkvisie Sparrenburg2030

Woensdag 04 december 2019

Eind november was er een bijeenkomst waarbij bewoners uit de wijk op een creatieve en speelse manier aan de slag gingen met het uitwerken van de thema’s in concrete voorstellen. Deze sessie was bedoeld om zoveel mogelijk aanknopingspunten te kennen voor de wijkvisie. Bomen en groenplan, duurzaamheid en energie, buurtzorg, bereikbaarheid en dergelijke komen aan de orde.
Doel van een wijvisie is een gezamlijke uitgangspunten waarin de buurt zich kan herkennen.

Wijk Sparrenburg
Onze wijk is gebouwd met behoud van meerdere beeldbepalende contouren zoals diverse bomenlanen maar ook enkel oorspronkelijke hoevens en wegenstructuur. Bij de opzet van ons wijkplan is ook rekening gehouden met het oorspronkelijke groen in de wijk, onder andere de bomenlanen, Heijmansveldje en weides langs de Oude Baan.
De keuze heeft consequenties voor ons als bewoners en hoe we ermee omgaan. De meningen hierover lopen soms uiteen.

Proces
De eerste bijeenkomst was op 10 januari 2019 in Perron 3, alle bewoners van Sparrenburg hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De keuze is gemaakt voor een zorgvuldig proces waarbij zoveel mogelijk bewoners uit alle Hoevens betrokken zijn. In mei/juni hebben in alle Hoevens interviews bij bewoners thuis plaats gevonden.
Deze interview gaven 26 thema’s aan.

In oktober 2019 zijn de meeste thema’s in een enquête teruggekomen. De digitale enquête is gezonden naar alle ontvangers van de nieuwsbrief. De response was groot en dit gaf opnieuw een inzicht in de belangrijkste onderwerpen voor onze wijk.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst van 27 november zijn bij meerdere onderwerpen plannen gemaakt om mogelijk tot concretisering te komen. Enkele voorbeelden: zijn meer deelauto’s een oplossing? Kan een ontmoetingsplaats meer saamhorigheid betekenen? Kunnen bezorgdiensten worden samengevoegd? Hoe kan de sociale cohesie verbeteren?

Benieuwd naar de resultaten van de enquête klik op de link.

Lees ook het interview met Wilco Dona hier

 

Reacties