Bijeenkomsten vitalisering

Maandag 04 september 2017

Deze maand vinden er een aantal rondes plaats om bewoners te informeren over de komende vitaliseringsplannen. Het gaat hierbij om de (her)inrichting van bestrating, parkeerplaatsen en het groen in onze wijk.

Onderstaand de data waarop de verschillende onderwerpen aan bod komen.

Eikakkerhoeven
Dinsdag 19 september om 19.30 uur  Perron 3 wordt het plan gepresenteerd van de vitalisering Eikakkerhoeven. Na een algemene presentatie worden de onderwerpen gesplitst gepresenteerd. Een tafel zal alle informatie te vinden zijn over het groen en de andere tafel zal alle informatie te vinden zijn over de bestrating en bijbehorende onderwerpen.
Alle bewoners van de Eikakkerhoeven ontvangen hier nog een bericht over van de gemeente.

Tielekeshoeven
20 september om 19.30 uur Perron 3 zaal Wissel of Seinhuis. Op 6 juni heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden, op 20/9 presenteert de gemeente een eerste plan voor herinrichting. Bewoners ontvangen hierover nog bericht.

Eikkerhoeven, Tielekeshoeven, Heihoeven, Sparrenhoeven
Zaterdag 23 september om 10.00 uur – houtwal tussen Eikakkerhoeven/Tielekeshoeven en Heihoeven/Sparrenhoeven. Deze bijeenkomst vindt ter plekke plaats, verzamelen op het speelterreintje. De gemeente heeft vooraf in het veld aangegeven welke bomen verwijderd zullen worden, de bomendeskundige (Clemi) zal een toelichting geven en met de mensen in gesprek gaan.
 
Voor deze bijeenkomsten nodigt de gemeente een cirkel er omheen uit, maar in principe is iedereen welkom. 

Bremhoeven
Dinsdag 26 september vindt er een 1e bewonersavond plaats voor de vitalisering van de Bremhoeven. Hiervoor ontvangen de bewoners nog een brief van de gemeente.

Reacties