EC ‘t Sparrenbos in het middelpunt

Donderdag 28 januari 2016

Educatief Centrum ‘t Sparrenbos staat in het midden van onze wijk. We spraken directeur Frank van de Veerdonk van deze basisschool. EC ‘t Sparrenbos is vijf jaar geleden gevormd door voorheen de basisscholen de Vlek en de Hoeven.

Frank is sinds 3 jaar directeur bij de school EC ‘t Sparrenbos. De school is verdeeld over twee locaties, bovenbouw in de oude locatie De Hoeven en de onderbouw in de oude locatie De Vlek. Op de onderbouwlocatie is ook onze kinderopvang van 0-4 gehuisvest.
Volgens Frank werkt dit prettig: ”Wij zijn een grote school in Rosmalen, maar door de twee locaties hebben onze leerlingen het prettige gevoel van een kleinere school met de juiste maat".
De locaties bieden een volledige opvang voor kinderen uit de wijk of de omgeving van 0 tot 13 jaar. Zowel VSO (voorschoolse opvang), TSO (opvang tussen de middag) als BSO (opvang na de schooltijd) zijn mogelijk tussen 07.30 tot 18.30 uur.

Frank werkt samen met ouders en bewoners uit onze wijk. Als goed voorbeeld noemt hij het melden van onoverzichtelijke verkeerssituaties in Sparrenburg. Dit was een project op school: onze leerlingenraad heeft verschillende knelpunten geïnventariseerd en deze punten zijn door de wijkraad doorgespeeld aan de gemeente. Frank: “Binnenkort hebben we overleg met de verkeerskundige van de gemeente over een plan van aanpak.” 
PROVaardig is een ander voorbeeld van een goede samenwerking. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de mogelijkheid om zich gedurende enkele dagen te oriënteren in een beroep of beroepsomgeving waar ze belangstelling voor hebben. Dat kan zijn een ziekenhuis, een notaris of mode e.d. Voor al deze beroepen gaat PROVaardig op zoek naar vakmensen die de informatie kunnen geven, zoveel mogelijk mensen uit de wijk Sparrenburg. Een succesvolle vorm van samenwerking waar de leerlingen ook erg enthousiast over zijn.

 

Ook het Macheo-project is een voorbeeld van betrokkenheid bij de samenleving. Bij dit project spannen de leerlingen van EC ‘t Sparrenbos zich in om geld in te zamelen voor een schoolproject in Kenia. Op 17 april is er een Macheo-run in de wijk Sparrenburg. Daar kunnen alle buurtbewoners aan deelnemen, kijk op  https://www.facebook.com/SparrenbosvoorMacheo/

Reacties