Eigenaar Sparrenburgbos informeert wijkraad Sparrenburg en anderen

Woensdag 18 januari 2023

Tijdens een bijeenkomst is de Wijkraad Sparrenburg en enkele vertegenwoordigers uit de wijk uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor invullen van bos en akkerlanden. Aanwezig waren enkele buurtambasadeurs, leden van werkgroepen en vertegenwoordigers van StemvanhetBos.

Tijdens de bijeenkomt is een uitvoerige presentatie geweest over de diverse voorstellen. Na aanschaf van het bos en akkerperceel heeft de eigenaar in overleg met een projectontwikkelaar en een landschapsbureau NieuwBlauw diverse plannen uitgewerkt. Doel blijft om Sparrenburgbos en akkerlanden (excl. Oude vuilstort en gebieden met bebouwing) om niet over te dragen aan een Natuurorganisatie. De natuurorganisatie kan het verdere beheer verzorgen en het bos toegankelijk houden voor de vele bewoners die hier recreëren.

Schets voor invulling oude vuilstort als zonneveld
Tijden de avond is een inpassingsplan gepresenteerd voor de invulling van de oude vuilstort met zonnepanelen, met een hekwerk als afscherming van het gebied in het kader van de verzekering en de veiligheid. Op enkele plaatsen blijft het mogelijk om naar boven te lopen, uit te kijken op het zonneveld of uit te rusten op een bankje. De sleehelling, die intensief wordt gebruikt als er sneeuw is, blijft aanwezig.
Het terrein is opgenomen als een plaatsingsmogelijkheid voor zonnepanelen in de Regionale Energietransitie van de gemeente.
(ziewebsite plannr 3)

Overige plannen
In totaal zijn 6 varianten toegelicht. Eén van de varianten is de koop van het bos en akkerlanden door een andere belanghebbende met als doel behoud als natuurgebeid. Vanuit de werkgroep StemvanhetBos wordt onderzocht of het mogelijk is om het bos te kopen door middel van bijvoorbeeld Crowd funding onder de vele betrokken, bewoners Sparrenburg en mensen uit de omgeving. Zij gaan onderzoeken of het mogelijk is een actie op te zetten om het bedrag bij elkaar te verzamelen. Door de eigenaar wordt hiervoor de mogelijkheid gebonden.
De overige voorstellen worden nog gepubliceerd op de website www.sparrenburg.nl.
Uit uitwerken hiervan en aangeven van de volgend stap heeft even tijd nodig.

Reacties