Eikakkerhoeven vergunning kap enkele bomen aangevraagd

Woensdag 12 september 2018

Eikakkerhoeven staat op de planning voor vitalisatie. In een straat die 40 jaar bestaat betekent dat ook het nemen van besluiten over groen: hoeveel en welke bomen. Vooruitlopend op de vitalisatie is een bomenplan voor deze hoeven opgesteld. Kapvergunning is deels aangevraagd. Voor de bewoners van belang om op de hoogte te blijven

Hieronder een overzicht, (detailkaart onderaan deze pagina)
Op 13 augustus 2018 is een tweetal kapvergunningen verleend voor de kap van 5 bomen in de Eikakkerhoeven. Het gaat om drie eiken nabij Eikakkerhoeven 2 en de kap van een kastanje en elsrijk nabij Eikakkerhoeven 28. Op 31 augustus 2018 is daarnaast een kapvergunning verleend voor 12 bomen verdeeld over de Eikakkerhoeven.

Naast deze bomen worden een aantal bomen die niet vergunning plichtig zijn ook gekapt. Zoals al enige tijd in voorbereiding maakt deze kap deel uit van de revitalisering van de Eikakkerhoeven. De gemeente heeft de vergunning plichtige kap voor uitgetrokken op het revitaliseringsplan om bewoners de kans te geven hiertegen bezwaar te maken. Als je als bewoner bezwaren hebt tegen de kap, dan is dit het laatste formele (bestuursrechtelijke) bezwaar dat daar tegenin gebracht kan worden.

Het bezwaar tegen de eerste twee kapvergunningen kan t/m 24 september 2018 worden ingediend bij de gemeente. Dat kan per post of via het digitale loket waarmee je met DiGiD kan inloggen. De vergunningaanvraag voor de 12 bomen verdeeld over de Eikakkerhoeven kan tot 12 oktober 2018 worden ingediend.

 De bijgevoegde tekening laat zien welke bomen op de nominatie staan om gekapt te worden.
De commissie groen heeft de stukken in bezit, dus bij interesse kan je dat melden aan commissiegroen@sparrenburg.nl . Je kan de stukken ook rechtstreeks opvragen bij de gemeente via omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl . Vergeet niet de juiste beschikkingnummers aan te geven.

  1. Drie eiken nabij Eikakkerhoeven 2: kenmerk: WB00043516
  2. Kastanje en Elsrijk nabij Eikakkerhoeven 28: kenmerk WB00043515
  3. 12 Bomen verdeeld over Eikakkerhoeven algemeen: kenmerk: WB00043520

Mocht je meer informatie willen, neem dan even contact op met Stefan van Vessem of Otto Kwak van de commissie groen van de wijkraad Sparrenburg op het genoemde emailadres.

 

 

Reacties