Geluidsoverlast in Sparrenburg

Zondag 15 november 2015

Het spoor geeft regelmatig tijdelijk enige geluidsbelasting wanneer een trein passeert. De snelweg A59 veroorzaakt in grote delen van de wijk gedurende grote delen van de dag en nacht een hinderlijke achtergrond ruis.

Geluid van beide snelwegen klinkt ver door in de wijk. Geluidsniveaus van 50 dB en meer worden regelmatig geconstateerd, zelfs op 750 meter afstand van de snelwegen.

De geluidshinder is ook aanwezig in de wijken Molenhoek en Maliskamp.

Standpunt van de Wijken Sparrenburg en Molenhoek

Standpunt van de Wijkraden Sparrenburg en Molenhoek, maar ook van de andere wijken is dat de overlast door geluid niet verder mag toenemen en waar mogelijk moet worden teruggebracht door gebruik te maken van verbeterde technieken en materialen.

Gepland onderhoud aan snelwegen moet daarom naar mening van de wijkraad niet gepaard gaan slechts met vervanging van het wegdek met “oude” materialen.

De wijken (Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp) willen zoveel mogelijk samen optrekken om de gemeente ’s-Hertogenbosch en Rijkswaterstaat te bewegen om geluidsbesparende maatregelen te treffen en materialen te gebruiken.

Meldt uw klachten

Heeft u (acuut) last van geluid meldt dit via de buitenbeterapp van de gemeente. www.buitenbeter.nl of reageer naar info@sparrenburg.nl met uw ervaring of mening over het geluidsnivo in onze wijk. Heeft u belangstelling om actief te worden mbt dit onderwerp geeft het door.

 

 

Bijgaand vindt u informatie uit gesprekken tussen vertegenwoordigers van Wijk Molenhoek en de gemeente en RWS mbt geluid van de A59.

 

 

Reacties