Geluidsscherm langs spoorlijn

Zondag 15 maart 2020

Verkeer op rijkswegen en spoorwegen veroorzaakt geluidshinder bij omwonenden. Bij de spoorwegen onderzoekt ProRail de benodigde maatregelen voor het oplossen van geluidsknelpunten. In 2018 is een plan opgesteld, ProRail wil dit voorstel gaan uitwerken.

ProRail is van plan om de bestaande geluidsknelpunten op het spoor Rosmalen-Nuland aan te pakken. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarvoor een stedenbouwkundige visie opgesteld.
In de bijlage is het oorspronkelijke plan te raadplegen.

 

Reacties