Nieuwe ronde voor de Eikakkerhoeven

Donderdag 15 oktober 2020

In juni 2019 informeerden wij u over de voortgang van de herinrichting van de Eikakkerhoeven. Omdat wij 89 bezwaarschriften ontvingen op drie kapvergunningen is het project tijdelijk on hold gezet. 

Met de Groencommissie van Wijkraad Sparrenburg is afgesproken te wachten op de wijkvisie. Nu de wijkvisie is opgesteld, pakken we de herinrichting weer op. We starten opnieuw en hebben bureau Zeewaardig gevraagd dit proces te begeleiden. Zij hebben ook het proces begeleid om tot de gezamenlijke wijkvisie te komen.

Bureau Zeewaardig

We willen samen met bewoners komen tot een nieuw plan voor de herinrichting van de Eikakkerhoeven. Dit is gericht op een toekomstbestendige groenvoorziening. Bureau Zeewaardig begeleidt het ontwerptraject. Binnenkort gaan zij in gesprek met een aantal bewoners. Deze bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na deze individuele gesprekken start bureau Zeewaardig het ontwerptraject, hiervoor ontvangen alle bewoners een uitnodiging.

Aanvraag kapvergunningen ingetrokken
Omdat we het ontwerpproces opnieuw opstarten, is de aanvraag voor de kapvergunningen ingetrokken. Hiermee komt de bezwaarprocedure te vervallen.

Meer informatie
Het project wordt begeleid door bureau Zeewaardig. Hebt u vragen over deze brief? Of over het proces? Neemt u dan contact op met Marlou de Jong, procesontwerper van Zeewaardig. Stuur een e-mail naar eikakkerhoeven@zeewaardig.com.

Reacties