Hoe verder: Het Sparrenburgbos

Dinsdag 10 mei 2022

Tijdens de Sparrenburg bewonersbijeenkomst op 31 maart jl in Perron3 hebben we kennis gemaakt met Hugo Meijwaard van Scope projectontwikkelaar. Hij presenteerde de toekomstige visie en voornemens met het Sparrenburgbos, namens eigenaar investeerder Baltus de Ruijter directeur Merwestreek.
Lees verder welke plannen er zijn

De eigenaar/ontwikkelaar stelt een concept masterplan op voor het gehele gebied (inclusief voormalige vuilstortplaats) Een masterplan wordt ontwikkeld en vooraf  afgestemd met groepen belanghebbenden, direct  belanghebbende en bewoners van Sparrenburg alvorens het aan de gemeente wordt voorgelegd ter beoordeling.

Op 5 april te kantoor Hardinxveld-Giessendam is er door de voorzitter Wijkraad Sparrenburg een kennismaking geweest met de nieuwe eigenaar Baltus Ruijter met aanwezig een ondersteuning vanuit Scope door adviesbureau Nieuwblauw als stedenbouw en landschap deskundige.
Ook was aanwezig (digitaal) Bjórn van Raaij vanuit buro Zeewaardig die eerder de wijkraad en bewoners hebben ondersteund met wijkontwikkelingen en nu opdracht heeft verkregen van de nieuwe eigenaar Sparrenburgbos om in enkele creatieve sessie ons als bewoners van Sparrenburg en bosgebruikers wensen te inventariseren.
Begin mei een kort digitaal vervolg contact geweest met o.a.Marlou de Jong van Zeewaardig en Hugo Meijwaard waarbij de vraag aan ons als wijkraad gesteld is over de planning en wat vooraf nog noodzakelijk besproken en overleg moet worden alvorens met bewoners in eerste instantie in gesprek te komen.

Besproken onderwerpen zijn :

  • is voor de stroomafname van vuilstortplaats/energietuin al overleg met Enexis en met duurzaam/energie commissie Sparrenburg.
  • waar kan volgens de eigenaar ,als economisch belang, wel en niet in het bos of aan de randen woningen ontwikkeld worden van16 tweekappers en een tiental zorgwoningen, dat er een totaal concept groenplan gereed is om voor te leggen en inrelatie is met Hooge Heide kwaliteit.
  • dat er vooraf aan eerste bewonersoverleg bij de bewoners/gebruikers een inventarisatie is gemaakt wat hun ideeën en gebruik wensen zijn en over het toekomstig openbaar houden van het Sparrenburgbos.

We houden u bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen en voornemens
Voorzitter wijkraad Sparrenburg
Aad vd Steen

Reacties