Houtkap in Sparrenburg voor beter leefklimaat

Vrijdag 12 december 2014

Sparrenburg is een groene wijk. Om ook de komende 25 jaar over vitaal groen te beschikken is op enkel plaatsen ingrijpen noodzakelijk, dit zal gefaseerd gebeuren. Ook natuurontwikkeling komt aan de orde. Samenvatting van de infomatieavond

Meer dan honderd bewoners waren 11 december aanwezig op de bewonersavond in Perron 3. Op die avond heeft de gemeente uitgelegd wat er met het groen in de wijk gaat gebeuren. “Een groene wijk als Sparrenburg heeft na 40 jaar grondig onderhoud nodig” zegt Jan Winter, beleidsmedewerker bomen. De woningen in Sparrenburg zijn gebouwd tussen de houtstructuur van dit oorspronkelijk weidegebied. De bomenlanen en eiken afscheidingen zijn deels blijven staan. Op meerdere plaatsen in Sparrenburg zijn bomen nu zo groot dat er geen onderbegroeiing meer mogelijk is, staan bomen elkaar in de weg en veroorzaken zij soms hinder bij bewoners.

De komende jaren zal op meerdere plaatsen in Sparrenburg ruimte worden gemaakt voor groei en licht. Doel is de wijk ook de komende 25 jaar bewoonbaar te houden.Als eerste wordt de houtwal aangepakt tussen Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven.

In 2015 wordt deze uitgedund. De betrokken bewoners worden nog uitgenodigd voor een buurtavond om de plannen toe te lichten.

 

Zandverstuiving terug naar open vlakte

De zandverstuiving is kenmerkend voor Rosmalen en nog een klein stukje van het oorspronkelijke landschap. De afgelopen jaren is er steeds minder zand en heide zichtbaar, bomen en gras rukken op. Tjeerd van Tol legt uit wat hier gaat gebeuren. Als eerste wordt de vogelkers verwijderd, uit het hele gebied. De vogelkers is een snel groeiende  exotische struik die inheemse planten overwoekert. Aan de randen van de zandverstuiving wordt het gras teruggebracht om meer ruimte voor heide te bieden. Ook worden bomen gekapt. In het stuk langs de snelweg wordt een deel nieuw aangeplant voor meer variatie. Het werk gaat begin 2015 plaatsvinden. De bomen die worden gekapt worden gemerkt, op 10 januari 2015 organiseert de gemeente een rondleiding en toelichting op het plan.

Ontwikkeling paardenweides

De paardenweides aan de Oude Baan komen nog uit het oorspronkelijke landschap, vóór de bebouwing. Door achterstallig onderhoud zijn de bomen nu zo groot dat de zon niet meer bij het gras komt en daardoor de groei van bodemgroen vertraagt. De randen staan ook vol vogelkers. Enkele organisaties zoeken samenwerking om de paardenweides en tevens de volledige groenstrook richting Binckhorst / Cello te herinrichten. Op het plan dat Joost Tuithof presenteert staat het kappen van enkele bomen, het verwijderen van vogelkers en het terugplaatsen van meidoorn en andere struiken. Daarnaast denkt men aan het plaatsen van een insectenhotel en het inzaaien van bloemenzaad, als voeding voor de insecten.

 

Bewoners konden 11 december vragen stellen over al deze plannen. De vragen hadden betrekking op het verhuren of verkopen van openbaar groen, de voorwaarden en specifieke situaties.

De heer Aad van de Steen bedankte de inleiders van de gemeente voor hun inzet.

Via deze website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de plannen en uitvoering.

 

Belangrijke data:

 

10 januari 2015 10.00-12.30u

Rondleiding langs zandverstuiving en paardenweide, startpunt is het Wiel bij de zandverstuiving.

 

11 januari 2015 10.00-13.00u

Natuurwerkdag met IVN 's-Hertogenbosch. Startpunt is weer het Wiel bij de zandverstuiving. Tussendoor is er soep, warme chocolademelk en lekkere koek http://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/

 

 

 

 

 

Reacties