Informatiebijeenkomst vitalisatie Eikakkerhoeven

Donderdag 29 juli 2021

Een wijk als Sparrenburg van 40 jaar en ouder heeft ook onderhoud nodig. De afgelopen jaren is door de gemeente een plan van vitalisatie uitgevoerd in diverse Hoevens. Meerdere Hoevens zijn al gevitaliseerd. Andere Hoevens zoals Eikakkerhoeven komen nog aan de beurt voor diverse verbeteringen. In Eikakkerhoeven was er een informatiebijeenkomst voor alle bewoners in juli 2021.
In 2018 is door de gemeente een plan opgesteld voor vitalisatie. Tegen de destijds voorgestelde bomenkap in dit plan zij n meerdere bezwaren ingediend. In 2021 een nieuw plan opgesteld en gepresenteerd.
Om de veiligheid van bewoners te kunnen waarborgen, een goede waterafvoer en veilige doorgangen voor brandweer, ambulance ed  is het nieuwe plan opgesteld.

Breed draagvlak door vroeg meepraten.
Over dit plan is veel overleg geweest met bewoners.
Het proces is begeleid door Adviesbureau Zeewaardig, dit bureau voor Social Design heeft ervaring met projecten waarbij bewonerskunnen meepraten.
Door 4 subgroepen vanuit de straat zijn ideeën ingediend. De ontmoetingen waren meestal digitaal omdat elkaar ontmoeten nog niet mogelijk was ivm coronamaaatregelen.
Bewoners willen zoveel mogelijk natuur in stand houden, bomen, struiken en groen. Als gevolg van de huidige opzet zijn er meerdere natuurlijke barrières die te snel rijden niet mogelijk maken.
Door de gemeente zijn eisen gesteld aan de bereikbaarheid en ook een betaalbare groenvoorziening. Afvalstoffendienst, brandweer en andere diensten moeten ongehinderd door de straat kunnen komen. Bovendien zijn er situaties van boomopdruk van het wegdek en verrekking van het riool.
Kenmerkend voor Eikakkerhoeven is het “Bastion” dit is een rond gemetselde muur bij de entree. Deze vorm wordt wat aangepast, de uitstraling blijft behouden. De doorgang wordt net wat bredere en veiliger. Deze bredere doorgang i.v.m. bereikbaarheid van  hulpdiensten en de bewoners meer zicht te bieden op spelende kinderen. Echter om ervoor te zorgen dat auto’s niet sneller gaan rijden omdat de doorgang breder is, wordt nog nader bekeken of er bijv een vak met struikjes wordt aangebracht, waarbij hulpdiensten (brandweer) met spoed wel overheen kunnen rijden maar er voor zorgt dat de snelheid wel vermindert voor andere personenauto’s.
Enkele bomen worden gekapt en wat nieuwe aangeplant. Gestreefd wordt naar het ontkoppelen van de hemelwaterafvoer, bij zware regenval wordt zo het riool minder belast.
Veel bewoners hebben de plannen gezien en konden een reactie geven. De avond is positief ervaren, de uitvoering zal vermoedelijk voorjaar 2022 beginnen.

Op de foto bewoners Eikakkerhoeven, betrokken bij het maken van de plannen geven uitleg.

 

 

Reacties