Isoleren een stap naar aardgasvrij

Donderdag 24 oktober 2019

Donderdag 3 oktober jl. vond er een informatieavond in Perron 3 plaats, georganiseerd door de werkgroep Energie van de wijkraad Sparrenburg. Het thema van de avond was ‘isoleren’.

Op 12 november a.s. (19.30 uur Perron 3) volgt een bijeenkomst ‘energie opwekken en besparen in je eigen woning’ en medio december gaat het over de mogelijkheden die er eventueel zijn om collectief energie op te wekken in en rondom onze wijk. Al deze bijeenkomsten hebben tot doel te informeren, enthousiasmeren en te onderzoeken wat er voor mogelijkheden zijn om onze wijk betaalbaar te verduurzamen.

Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn we daarnaast aangewezen als pilotwijk Aardgasvrij en proberen we als werkgroep 2 vliegen in een klap te slaan.

Als projectleider Aardgasvrij vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Michael Urlings de bijeenkomst afgetrapt. De heer Jan van der Lingen, al bekend in onze wijk en een van de ervaren energieadviseurs van Brabant-woont-slim heeft hierna zijn ervaringen met de woningtypen en isolatiemogelijkheden in onze wijk gedeeld. Naast een aantal eenvoudige maatregelingen die snel comfort en resultaat opleveren vertelde hij ook over een aantal verbeter mogelijkheden die onze jaren ‘70 en ‘80 woningen op het isolatieniveau kunnen brengen van nieuwbouwwoningen van dit moment.

In verhouding met nieuwbouwwoningen zijn onze woningen (gebouwd in een periode waarin dubbelglas, vloerisolatie of dakisolatie niet standaard was), slecht geïsoleerd. In sommige gevallen was er sprake van summiere isolatie, en een aantal woningen zijn in de tussentijd al wel qua isolatie verbeterd. Maar dat kan gemakkelijk en betaalbaar beter!

Bij het isoleren van je woning zorg je in de basis voor het verlagen van je energievraag. Aanpassingen aan de schil van onze woningen geven een vertraagde afgifte van warmte naar buiten, door dak, gevels, ramen en deuren maar ook de vloer. Hoe minder snel die warmte naar buiten wordt afgegeven, hoe minder energie je nodig hebt om je woning behaaglijk te verwarmen. De totale energievraag van een woning wordt voor 70% bepaald door de ruimteverwarming en verwarmd tapwater. De focus van deze bijeenkomst lag op het informeren om déze grootste energievraag te kunnen reduceren.

De volgende tabel geeft vergelijkingsmateriaal en inzicht in de isolatiewaarden:

Gemiddelde isolatie woningen Sparenburg

Isolatie nieuwbouw anno 2019

Dak: R-waarde 0.5 tot 2

Dak: R-waarde 6

Vloer: R-waarde 0,5 tot 2

Vloer: R-waarde 4,5

Gevels: R-waarde 1 tot 1,8

Gevels: R-waarde 3,5

Standaard dubbele beglazing: R-waarde 0,5 en 0,6.

HR++ dubbele beglazing 0,8 tot 1,2

 

Om naar een warmtevraag vergelijkbaar met een nieuwbouwwoning te komen, zijn er dus nog forse en ingrijpende stappen te zetten.

Het is echter de vraag of onze woningen wel gelijkwaardig aan nieuwbouwwoningen moeten worden geïsoleerd om energiezuinig of zelfs aardgasvrij te worden. Wij denken als werkgroep van niet, maar we zien wel dat het de moeite waard is om met relatief gemakkelijke maatregelen onze woningen een lagere energievraag te geven en daarbij het wooncomfort alvast flink te vergroten.

Wat kunnen we als bewoners dus alvast doen? Gemakkelijk en betaalbaar?

4 tips van Jan:

Kierdichting

Controleer je woning op kierdichting. Denk aan voordeuren waar de wind langs de kozijnen waait, of de karakteristieke enkelglas klapraampjes, die zelden gebruikt worden. Daar kan een goed sluitrubber of isolatieband al heel wat lekverliezen tegengaan.

Voordeur

Veel van onze voordeuren zijn zogenaamde ‘paneeldeuren’. De middelste vlakken van deze deuren bestaan uit +/- 2 cm houten timmerplaten en deze vormen een enorme koudebrug. Het isoleren van deze panelen met een tempex plaatje, dat vervolgens weer afgetimmerd kan worden, levert forse winst op.

Glas

Vervang enkelglas voor HR++ glas. Ook op de verdiepingen en/of zolder. Warmte uit de woonkamer stijgt naar de bovenliggende verdiepingen en verdwijnt daar letterlijk door het enkele glas. Dat heeft óók effect als je weinig gebruik maakt van de verdiepingen. Het heeft géén effect als de ramen altijd openstaan... De winst in besparing en comfortvergroting is erg groot: je stijgt van een R-waarde van 0,2 naar een waarde van 0,8 tot 1,2. Qua comfort verlies je de typerende ‘koudeval’ bij de ramen en scheelt HR++ glas bovendien enorm veel qua geluid van buiten. Zeker voor woningen langs en drukkere ontsluitingswegen van onze wijk een waardevolle winst.

Dakisolatie

De gemiddelde daken in Sparrenburg zijn ongeïsoleerd of zeer matig geïsoleerd. Het na-isoleren van het dak met sandwichpanelen scheelt veel warmteverlies en verminderd daardoor meteen de stookkosten.

 

Wat zijn sandwichpanelen?

Dit zijn panelen van dun plaatstaal of aluminium met daartussen isolatiemateriaal van PIR. Ze leveren een forse bijdrage aan de verbetering van de isolatiewaarde (denk aan R-waarden van 3 of hoger t.o.v. de huidige R-waarde van 0,5 a 2). Jan wees ons erop dat deze panelen vaak met lichte beschadigingen goedkoop in te kopen zijn. Onze werkgroep benaderd momenteel een aantal leveranciers om indicaties van prijzen te kunnen geven. Misschien lukt het ons zelfs om ze collectief in te gaan kopen. Daarnaast zal niet iedere bewoner ze zelf willen of kunnen plaatsen. Hiervoor zoeken we naar klusbedrijven uit de buurt die het monteren van deze panelen, indien gewenst, vakkundig kunnen verzorgen. Hebben jullie interesse in deze collectieve inkoop óf ben je of kén je bedrijven die deze panelen kunnen monteren, neem dan contact op via info@sparrenburg.nl. Ook als je al ervaring hebt met isoleren of als je in deze actie een actieve rol zou willen hebben horen we dat graag.

Energieadvies via Brabant woont slim:

De Provincie heeft het platform Brabantwoontslim.nl gelanceerd. Via dit platform kun je in contact komen met de energieadviseurs van EnergieNUL73. EnergieNul73 Advies biedt onafhankelijke adviesgesprekken aan om u verder te helpen met uw wensen rond energie en eventuele woning aanpassingen. Voor deze adviesgesprekken komt een ervaren energieadviseur bij je thuis om samen te kijken hoe de huidige situatie is. Wat is er al eerder gedaan? Wat speelt er nu? Het gaat daarbij bijv. over de mate van isolatie van het huis, over de ventilatie, over de verwarmingsinstallatie en eventueel over mogelijke duurzame energie zoals zonnepanelen. Ook kan de energieadviseur meedenken als er verbouwingsplannen zijn.

Het advies zal gebaseerd zijn op je ambitie: wil je vooral comfortklachten oplossen, wil je vooral energie besparen en/of duurzame energie opwekken? Mogelijk wil je zelfs energieneutraal worden en helemaal van de gasaansluiting af. Hij/zij maakt een verslag van het gesprek met oplossingsrichtingen. De adviesgesprekken worden voor € 75,- aangeboden doordat de gemeente ‘s-Hertogenbosch dit financieel mogelijk maakt. Van verschillende woningtypen in onze wijk zijn er al een aantal beoordeeld en geadviseerd. Vanuit de werkgroep Energie zouden we graag deze adviezen bundelen en ter beschikking stellen aan de bewoners van de wijk. Heb je al zo’n advies beschikbaar en wil je deze delen met de wijk, stuur dan een email naar info@sparrenburg.nl en we nemen contact met je op.  Generieke maatregelen in bepaalde typen woningen kunnen we op deze manier delen. Ze worden dan op korte termijn op onze website sparrenburg.nl beschikbaar gesteld.

 

Op 12 november nodigen we je uit voor onze tweede bijeenkomst.

We gaan het dan hebben over het opwekken van energie en besparen van energie voor onze individuele woningen. Heb je al gekeken naar mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen maar is er nog veel onduidelijk? Heb je op dit moment niet de financiële middelen maar zoek je toch naar mogelijkheden ? Kom dan op 12 november naar Perron3, we beginnen om 19.30 uur.

We hebben weer een aantal sprekers uit het werkveld gevonden die ons komen informeren én enthousiasmeren. Uiteraard is er ruimte voor discussie en zijn er mogelijkheden om vragen te stellen.

Na deze bijeenkomst willen we na het feestgedruis van december nog een bijeenkomst houden over de mogelijkheden van collectieve opwekking van energie. Niet alle daken in Sparrenburg zijn geschikt voor het plaatsen van panelen (warmte of elektriciteit). Echter óm onze wijk heen zijn er mogelijkheden om collectief te gaan werken. Graag informeren we de wijk in deze denkrichting voor zowel warmte als opwekking van elektriciteit.

Reacties