Isoleren kun je leren

Zaterdag 05 december 2020

De Energiecentrale Sparrenburg merkt dat er een groeiende belangstelling in onze wijk aan het ontstaan is voor de energie transitie in zijn geheel. We krijgen steeds meer vragen en bijdrages over het eventueel te bewandelen pad. Binnen de werkgroep leiden we al die informatie in goede banen in samenspraak met de wijkraad, gemeente en andere belanghebbenden. Door de snelle ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau lijkt het geheel steeds complexer te worden. Door met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen, kanaliseren wij deze groeiende belangstelling om zo te komen tot een transitie waar we allemaal energie van krijgen, letterlijk en figuurlijk.

In deze bijdrage willen we het graag hebben over de start van vrijwel ieder traject: isoleren.

Geholpen door de SEEH subsidie zien we in de wijk meerdere initiatieven van woningverbetering, en vanzelfsprekend juichen we dat toe. We zien echter ook dat bewoners, mede door de tijdsdruk, soms overhaaste beslissingen nemen. Al dan niet geholpen door cowboy isolatiebedrijven. Het advies vanuit de Energiecentrale Sparrenburg is dan ook : laat u voorlichten door een onafhankelijke partij, en vaak is het dan heel handig om eens te kijken wie er van je buren al iets gedaan heeft. Misschien zijn er meerdere woningeigenaren om je heen die iets van plan zijn en kunnen jullie samen optrekken. Begin bij het begin met het laaghangende fruit. Vaak kan er met een beperkt budget al veel bereikt worden. Bijvoorbeeld door besparende verlichting en apparatuur, het terugschroeven van de keteltemperatuur (indien mogelijk) en het plaatsen van tochtstrippen. Ook is ventileren meestal even belangrijk als isoleren en dat wordt vaak vergeten met alle gevolgen van dien. Zo kunnen er ernstige vochtproblemen ontstaan zowel in uw leefruimte als in de bestaande isolatie en muren. Je kunt stellen dat isoleren en ventileren parallel aan elkaar lopen: hoe meer isolatie er komt, hoe meer ventilatie er nodig is. Daarbij kan verkeerd aangebrachte isolatie problemen geven bij toekomstige maatregelen.

Een mooi voorbeeld van geslaagde samenwerking tussen buren is wat er dit jaar op de Bremhoeven is gebeurd: na een zeer plezierige door een van bewoners georganiseerde bijeenkomst in Perron 3 (in januari, met 40 buren!) zijn er allerlei groepjes ontstaan die verschillende isolatietrajecten samen hebben aangepakt: een tiental huizen heeft intussen het dak laten renoveren (nieuwe pannen en betere isolatie) en op 18 van de 50 huizen liggen inmiddels zonnepanelen. Een geweldig resultaat!

Het bundelen van krachten per straat of hoeve heeft dus wel degelijk zin. Op meerdere plekken in de wijk staan er dit soort projecten in de planning: we hebben pas geleden te horen gekregen dat er op de Baroniehoeven ook door een aantal bewoners samengewerkt gaat worden om te kijken wat de beste oplossing is voor hun type woning met betrekking tot spouwmuur- en dakisolatie.

De Energiecentrale Sparrenburg kan helpen bij dit soort initiatieven. Veel informatie is al voorhanden, maar omdat er een 15-tal verschillende woningtypen in onze wijk staan zijn we voortdurend op zoek naar (isolatie)informatie over die woningtypen en vooral naar voorbeelden van isolatiemaatregelen die er in de afgelopen jaren al gedaan zijn.

We willen dus graag kennis delen per straat, of per woningtype, omdat we hebben gezien dat dit werkt en ook omdat het gewoon prettig is om te leren van elkaars successen en fouten. Heb je affiniteit met de energietransitie, krijgt je energie van een duurzame toekomst en/of wil je betrokken zijn bij de verbetering van onze wijk; neem dan contact met ons op. Voor enkele straten zoeken we nog energieambassadeurs: bewoners die het leuk vinden hun eigen ervaringen met anderen te delen.

Neem ook eens een kijkje op http://sparrenburg.energiecentrale.org

Of mail ons op info@sparrenburg.energiecentrale.org

 

 

 

Reacties