Jeroen Kors Sparrenburger van het Jaar

Zondag 15 januari 2023

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst begin 2023 is Jeroen Kors Sparrenburger van het jaar geworden. Jeroen heeft zich sterk ingezet voor het behoud van de basisschool  ‘t Sparrenbos midden in onze woonwijk.
Na het vertrek van Rodenborchcollege waren er plannen om de school en kinderopvang naar deze ruimte te verhuizen. Na een enquête bleek dat een meerderheid van de wijkbewoners hier niet achter stond.

Met steun van politieke partijen, aandacht in de media (DTV en Brabants Dagblad) en in goed overleg met het schoolbestuur is het besluit genomen dat de basisschool in de wijk blijft.
Volgens Jeroen is juist één van de sterke punten van deze wijk een basisschool op loopafstand voor de meeste leerlingen. Voor kinderen is het dan niet noodzakelijk om de drukke T.M. Kortenhorstlaan over te steken. Jeroen heeft aangegeven dat het project nog niet is afgerond, de werkgroep blijft in overleg met het schoolbestuur om bij de voorbereiding en later de uitvoering inbreng te hebben van bewoners.
Jeroen bedankt ook de leden van de werkgroep voor hun inzet die tot het besluit heeft geleid dat de school in de wijk blijft. (op foto in het midden)

Nieuwjaarsbijeenkomst geslaagd
Voor de eerste keer was de nieuwjaarsbijeenkomst op het Winterplein, op het veld tussen Tielekeshoeven en Eikakkerhoeven. Warme chocolademelk, glühwein, poffertjes en muziek gaven een gezellige sfeer. Kinderen konden genieten van een aangeboden lampion en marshmallows. Aad van der Steen heeft als voorzitter van de Wijkraad Sparrenburg de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen in en rond Sparrenburg. In 2023 wordt gestart met de vitalisatie van de Eikakkerhoeven, mogelijk komt er ook meer duidelijkheid over de invullen van het terrein van Rodenborch als locatie voor woningbouw. Ook kan er in 2023 mogelijk een stap worden gezet in de ontwikkeling van het Sparrenburgbos. De ontwikkelaar heeft plannen met het terrein: op het gebied dicht bij Mariaoord bouwen van zorgwoningen en vervolgens het bestaande bosgebied overdragen aan een natuurbeheerder. Het bos wordt behouden en kan verder ontwikkeld worden als natuurgebied.

Genoeg ontwikkelingen die je kan volgen op de website www.sparrenburg.nl

 

Reacties