Opstellen Wijkvisie voor Sparrenburg samen met bewoners

Vrijdag 07 december 2018

Door wijkraad en groencommissie is het initiatief genomen om een wijkvisie voor de wijk Sparrenburg op te stellen. De wijkvisie wordt opgesteld door en met bewoners uit onze wijk in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Een datum voor een bijeenkomst wordt nog vastgesteld

 

Aanleiding voor het opstellen voor deze Wijkvisie is het feit dat gedurende de vitalisatie van de verschillende hoeven de gemeente  weerstand heeft ervaren van bewoners. De vitalisatie van onze wijk is van belang voor  ons leefbaarheid naar de toekomst toe. De wijk is immers inmiddels 40 jaar oud en dat vraagt op een aantal onderwerpen om vernieuwing  Met het opstellen van een wijkvisie geven we als bewoners richting aan maatregelen die we graag willen uitvoeren voor de toekomst. Vanuit de wijkraad denken we dan aan het beeldbepalende karakter, maar ook de opgave van de enrgietransitie of de waarde van onze woningen naar de toekomst toe. In een wijkvisie kunnen we het beild voor onze eigen wijk mede bepalen. Dit om het ook de volgende 40 jaar aantrekkelijk te houden voor onze kinderen en andere toekomstige bewoners, alsook te zorgen voor aansluiting en aanpassing bij de veranderende eisen en wensen op het gebeid van energie, afvoerwater en vervoer.

Wijk Sparrenburg
Onze wijk is gebouwd met behoud van meerdere beeldbepalende contouren zoals diverse bomenlanen maar ook enkel oorspronkelijke hoeves en wegenstructuur. Bij de opzet van ons wijkplan is ook rekening gehouden met het oorspronkelijke groen in de wijk, de bomenlanen, Heijmansveldje en weides langs Oude Baan ed. De keuze heeft consequenties voor ons als bewoners en hoe we ermee omgaan. De meningen hierover lopen soms uiteen.

De Wijkvisie: meerdere invalshoeken op hoofdlijnen
In een gezamenlijke wijkvisie worden alle onderwerpen vermeld, onderverdeeld over de hoofonderwerpen:

  • Geel> mensen, wonen, sociaal, gezondheid, bewegen ed.
  • Rood> woningen, straten, parkeren, riolering, verlichting, speelplekken, veiligheid ed
  • Groen> bomen, lanen, grassen, weides, energietransitie ed.

Dit alles bezien vanuit het perspectief van de wijk, haar inwoners en haar relatie met de omgeving.
Het doel is te komen een gezamenlijke koers op hoofdlijnen, waarin alle buurten zich kunnen herkennen. Deze gezamenlijk gedragen hoofdlijnen bieden de handvaten en kaders waarin we samen met de Gemeente onze wijk verder willen blijven ontwikkelen. Binnen deze hoofdlijnen zal altijd nog ruimte blijven bestaan ten aanzien van uitwerkingsscenario’s, detaillering en varianten.
De eerder aangekondigde bijeenkomst is op een andere avond, infomatie volgt

Alle bewoners krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven over de wijk en directie omgeving. De keuze voor de inhoud van de definitieve wijkvisie wordt gemaakt door de werkgroep. Als er verschillende ideeën zijn, wordt dit aangegeven en besproken.

 

Reacties