Laat de regen jouw tuin instromen

Zaterdag 27 februari 2021

Loopt bij jou de regen nog via de regenpijp het riool in? Dat kan beter! Misschien heb je wel eens aan het afkoppelen van je regenpijp gedacht om zo het water voor je tuin te gebruiken. De zandgrond waarop onze wijk gebouwd is, is zeer goed waterdoorlatend en daardoor kan het afgekoppelde water gemakkelijk de bodem in zakken. Zo kunnen we de grondwaterstand aanvullen. Laat de regen dus je tuin of het plantsoen in stromen! 

 Zo wordt het riool minder belast en gaan we de verdroging tegen. Een aantal bewoners heeft er al goede ervaring mee.
 

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen. Bovendien stroomt al het andere regenwater dat op verharde oppervlakken valt, vaak samen met vuil afvalwater uit je huis via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het 'schone' regenwater gezuiverd. Dat is zonde, want hiermee verdwijnt dit water uit de wijk en kan het niet gebruikt worden door de natuur. Door het hemelwater af te koppelen van het riool zorgen we ervoor dat het water hier blijft.
Afkoppelen is relatief eenvoudig: (waar mogelijk) de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of infiltratievoorziening. Het water kan natuurlijk ook opgevangen worden in een regenton.

 

Reacties