Laatste Bomen Levensbomenbos aangeplant

Dinsdag 04 december 2018

De stichting Levensbomenbos is er in geslaagd om samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch het project in Rosmalen af te ronden, met de aanplant van een Levensbomenlint. Deze bogenstructuur gaat een verbinding vormen tussen de wijk Sparrenburg en het Levensbomenbos. Het Levensbomenbos geeft plaats voor nabestaanden om hun dierbare te blijven herinneren.

In november heeft de laatste aanplant plaats gevonden. Judith Hendrickx van de gemeente ‘s-Hertogenbosch (Bossche Groenen) sprak een woordje. De wijkraad en de initiatiefnemers hopen dat het gebied een open karakter blijft houden.

Herinnering
De bomen zijn geadopteerd door belangstellenden met verschillende overwegingen; sommigen voor een herinnering aan een overleden familielid, anderen om de geboorte van een kind te vieren, of een familiejubileum. Dat maakt het bos bijzonder, vele betrokkenen hebben een plaats om te bezoeken, een blijvend symbool.

Scouting plant 1200 struiken
Veertig kinderen van de scouting St. Tarcisius uit Rosmalen hebben meer dan 1200 vruchtdragende struiken geplant om de biodiversiteit in het gebied te versterken.
Met deze aanplant van bomen en struiken kan de lucht in Sparrenburg weer wat gezonder worden.
De stichting Levensbomenbos zal het bogenlint en het bos nog 4 jaar blijven beheren en onderhouden. Daarna wordt het overgedragen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Via een wandelpad loopt u door het gebied.

 

Reacties