Landschap Hooge Heide Midden en omgeving: plaats voor Zonnepanelen

Woensdag 16 juni 2021

Door vele belanghebbende partijen is in 2001 de natuur- en landschapsvisie Hooge Heide Midden gemaakt. Dit betreft het gebied tussen Rosmalen en Nuland, de spoorlijn en de A59. Daar wisselen bos, heide en stuifzand elkaar af. In het landelijke gebied verdienen boeren hun boterham. Burgers wonen er in verbouwde boerderijen of wandelen dagelijks in grote getalen door het gebied.  Het gebied van deze beknopte visie betreft alleen het westelijke deel van Hoog Heide Midden.

 De spoorlijn van ’s-Hertogenbosch naar Oss vormt de noordgrens. De A59 is de grens aan de zuidkant. Hooge Heide Midden is een licht golvend zandlandschap. Het bestaat voor een groot deel uit bos,heide en stuifzand met een totale oppervlakte van ongeveer 280 ha. Zeg maar 420 voetbalvelden groot. Rondom de bos- en natuurgebieden liggen veelal percelen met een agrarische bestemming.
Het is een kleinschalig landschap met boerderijen en verspreid liggende burgerwoningen. Een nertsenfarm was tot voor kort de enige intensieve veehouderij. Ook herbergt dit gebied van oudsher enkele zorginstellingen. Mariaoord is in het gebied van deze beknopte visie gevestigd. Zorginstelling  de Binckhorst valt net buiten de scope van deze visie.

Aanwijzing van gebieden voor plaatsing Zonnepanelen
Mede op verzoek van de commissie Duurzaam  en de Groencommissie uit de wijk Sparrenburg heeft de gemeente 3 gebieden aangewezen die kunnen worden gebruikt voor de plaatsing van zonnepnalen:

  • Op de voorheen vuilstort Rosmalen
  • Op het landje van Korsten (natuurgebied/grasland tussen volkstuinen en levenbomenbos)
  • Op de plaats van voorheen nertsenfarm

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

 

Reacties